Albanian . Azərbaycani . العربية . Bengali . Bosanski . Burmese . 中文 . Czech . Danske . Deutsch . English . Française . Hausa . Hungarian . Indonesian . Italiano . Kyrgyz . Macedonian . Malay . Malayalam . Nederlandse . Norwegian . Pashto . Persian . Portuguese . Serbiana . Sindhi . Spanish . Svenska .Swahili . Thai . Türkçe . اردو

INTELEKTUÁLNÍ BOJ PROTI DARWINISMU, DAJJAL (anti-Messiah) NEJVĚTŠÍ PODVOD V SOUČASNÉ DOBĚ.

Proč je darwinismus hrozbou?


Charles Darwin

Darwinismus je pohanské pseudo-náboženství, jehož odkaz byl naplnění božství.

Každé tvrzení darwinistů o tom, že evoluce obsahuje tvůrčí princip, je naprostá lež.

Evoluční teorie nemá nic společného s vědou.

Darwinistická ideologie je falešné náboženství, které bylo vymyšleno, aby lidé odpadli od víry v Alláha. Tato krvavá ideologie patří k nejvýznamnějším směrům, které vedou k Dajjal (anti-Messiah) na konci časů.

Současná společnost si neuvědomuje, že je vedena k bezvěrectví, válce, útlaku a utrpení. Darwinismus je základním zdrojem všech bezbožných ideologií, jako je ateismus, komunismus a materialismus. Darwinismus představuje zdroj všech válek, teroristických akcí, krveprolití, genocidy a vytváří scénáře hrůzy a neštěstí, vedoucí k těmto tragédiím.

Darwinismus prosazuje myšlení, že člověk je jen zvíře, že jediná hodnota, jež mu náleží tomu odpovídá. Darwinovu základní myšlenku lze shrnout označením člověka jako „bojující zvíře“. Výsledkem vznikla ideologie založená na principu "přežití nejschopnějších", a to i v případě lidských bytostí. Ti, kteří přijali ideologii darwinismu, jsou zodpovědní za iniciaci krvavých dějin komunismu a fašismu po celém světě a mají na svědomí nezměrná utrpení lidstva. Během druhé světové války, která začala pod vlivem darwinistické myšlenky fašistickými a nacistickými režimy přišlo o život více než 250 milionů lidí, z důvodu politického pronásledování komunismu a zahynulo více než miliarda lidí. Nesčetné množství lidí zahynulo z důvodu terorismu. Tato krvavá hnutí vychází z darwinismu. Z tohoto důvodu je zřejmé, proč darwinistická ideologie představuje největší hrozbu Dajjal na konci času, ve kterém žijeme. Jeden ze způsobů, jak šířit víru v Alláha po celém světě je odstranění pohanského náboženství darwinismu, neboť na konci času přijdou krutosti a neštěstí,.

Without exception, all the civil conflicts, wars and acts of terror that persist today originate from Darwinism.

Uvedené pohanské náboženství evoluční teorie má své kořeny v dokonalém podvodu. 21. století je dobou, ve které nelogičnost a nepravdy této teorie byly zřetelně odhaleny, ve všech ohledech. Vskutku můžeme usuzovat, že pověrčivé náboženství darwinismu, kterým byl podveden svět a který způsobil takové utrpení, úplně zanikne.

Lež evolucionistů "Bůh je náhoda“


In the wake of Mr. Oktar’s global exposure of the illogicality and nonsensicality of the idea of chance, Darwinists have recently been reluctant to use the word “chance” directly.

Veškerá neuvěřitelná rozmanitost života na Zemi vznikla podle darwinistů "náhodou". Aby se zabránilo tvrzení, že "Alláh stvořil" darwinisté přijali náhodu jako boha a prohlašují, že slepé neuvědomělé události představují jediný původ nádherných a neuvěřitelně složitých živých systémů. Darwinismu se podařilo oklamat lidi povrchní a směšnou logikou. Způsob, jakým univerzitní profesoři, vědci, učitelé a ostatní výzkumní pracovníci mluví o náhodných nevědomých událostech, jako by se jednalo o tvůrčí inteligenci schopnou myšlení a rozhodování, které údajně vytváří neuvěřitelně organizované systémy, je opravdu šokující.

Náhoda je falešným bohem darwinismu, který údajně stvořil všechno a dokonce tvoří i zázraky. Podle povrchního pohledu darwinistů na svět, čas a náhodu, se nějakým fantastickým způsobem uplatňuje vše, co vede k životu. Tato iracionální víra tvrdí, že náhoda dosáhne toho, co lidé nedokáží realizovat, že tedy jí přísluší poznání, schopnosti a prostředky mnohem větší, než které přináleží vědcům ve všech jejich laboratořích. Je samozřejmě zcela nemožné, aby každý dobře informovaný, myslící člověk dospěl k tomuto tvrzení. Je zřejmé, že práce, kterou napsal pan Adnan Oktar, pro objasnění neplatnosti evoluční teorie před více než 30-ti léty, byla nápomocna lidem, aby lépe poznali tuto nelogičnost a pochopili, že teorie evoluce je jen pouhá neprokazatelná hypotéza.

V důsledku celosvětového působení pana Oktara, který poukazuje na nelogičnost a nesmyslnost ideje náhody, se darwinisté v poslední době zdráhají používat slovo "náhoda" přímo. Domnívají se, že se mohou bránit tomu, aby nepůsobili pošetile tím, že použijí stejně nelogická slova, jež však mají přesně stejný význam. Ale ať už mluví o náhodě nebo koincidenci či náhodných jevech, jedná se stále o popis, kdy neuvědomělé a nevědomé události vedou k nádhernému světu živých organismů, ve kterém nacházíme cílevědomost, vyváženost a soustřednost / symetričnost. Ale tato prohlášení darwinistů jsou ještě více ubohá.

Darwinisté, kteří se snaží vysvětlit vznik života z evolučního hlediska a používají naprosto nelogické scénáře, NEJSOU VE SKUTEČNOSTI SCHOPNI VYSVĚTLIT, JAK MŮŽE SAMOVOLNĚ VZNIKNOUT BYŤ JEN JEDINÝ PROTEIN. To je první a nejdůležitější skutečnost, která by měla být známa o podvodech darwinismu. Přestože nelze uvést vznik ani jediného proteinu, darwinisté se nestydatě uchylují k podvodům. Každý příběh, který vyprávějí o vzniku života, je výmysl. Tuto skutečnost nám objasňují miliony živých zkamenělin, které zůstaly nezměněny stovky milionů let a znamenalo konec darwinismu.

Dva základní důkazy přinesly zhroucení evoluční teorie

1 - jediný protein zcela popírá vývoj

Darwinisté mohou napsat jakékoliv množství knih, ve kterých produkují spousty falešných fosilií, aby co možná nejvíc demagogicky útočili na vědecké důkazy pro stvoření, vybírají si a drží se publikací fantastických ilustrací a prezentují je všude pro popis průběhu evoluce, ale nikdo z nich nezmění nic na skutečnosti jejich principiální porážky. DŮVODEM JE, ŽE DARWINISTÉ NEJSOU DODNES VYSVĚTLIT, JAK PODLE JEJICH TEORIE VZNIKLA BYŤ JEDINÁ BÍLKOVINA. Pravděpodobnost samovolného vzniku bílkoviny, která je základním stavebním kamenem živých organismů, je nulová, neboť je nezbytná přítomnost až do 100 proteinů v prostředí na to, aby byl vytvořen jeden protein. Není nutné zacházet do podrobností této úžasné nádherně složité struktuře. Skutečnost, že ani jedna bílkovina se nevytváří, pokud nejsou přítomny jiné bílkoviny, JE SAMA O SOBĚ DOSTAČUJÍCÍ K VYVRÁCENÍ DARWINISMU. Ale evolucionistické příklady, vyvrácené, tváří v tvář samovolného vzniku jedné bílkoviny, jdou ještě dále.

Kromě toho:

 • DNA má zásadní význam pro tvorbu jednotlivých bílkovin
 • DNA se netvoří bez přítomnosti bílkovin
 • Bílkoviny se nemohou tvořit bez DNA
 • Bílkoviny se nemohou tvořit v nepřítomnosti jiné bílkoviny
 • Bílkoviny se nemohou tvořit v nepřítomnosti některé z bílkovin, jež slouží pro vytváření proteinů
 • Bílkoviny se nemohou tvořit bez ribozomu.
 • Bílkoviny se nemohou tvořit bez RNA
 • Bílkoviny se nemohou tvořit bez ATP
 • Bílkoviny se nemohou tvořit bez mitochondrií, jež vytváří ATP
 • Bílkoviny se nemohou tvořit bez buněčného jádra
 • Bílkoviny se nemohou tvořit bez cytoplasmy
 • Bílkoviny se nemohou tvořit při absenci jediné organely v buňkách
 • Bílkoviny jsou nezbytné pro všechny organely v buňce pro jejich existenci a funkci
 • Žádná bílkovina nemůže existovat bez těchto organel.

Jednoduše řečeno:

Pro tvorbu bílkoviny je nezbytná celá buňka. Je nemožné, aby se vytvořil jediná bílkovina s excelentní složitou strukturou v nepřítomnosti celé buňky, jak dnes zjišťujeme, ale přitom z této skutečnosti chápeme jen velmi malou část. Evolucionisté museli přijít vzhledem k těmto skutečnostem s novými scénáři. Jeden z nich pochází od Richarda Dawkinse a některých jiných darwinistů, kteří přišli s tvrzením spontánní replikace molekuly, což je naprosto směšné a zjevně vymyšleno pro oklamání veřejnosti. ŽÁDNÁ MOLEKULA V LIDSKÉ BUŇCE NEMÁ SCHOPNOST SAMOVOLNĚ REPLIKOVAT SAMA SEBE BEZ POMOCI JINÉ MOLEKULY. Je zřejmé, že evoluční teorie utrpěla drtivou porážkou a to již od samého počátku. Způsob, jakým darwinisté čelí nemožnosti vzniku jediné bílkoviny a snaží se oklamat veřejnost na téma rozmanitosti života na Zemi, jasně dokladuje rozsah evolučního podvodu.

 

2 – Evoluce se zhroutila tváří v 350 milionům zkamenělin

Darwinisté také činí podvody, pokud jde o fosílie. Zamlžují lidem oči nesmyslnost přechodných forem, které sami vyrobili, padělanými ilustracemi, umělými modely a smyšlenými rekonstrukcemi. Používají je pro šíření své předem určené vlastní teorie. Ale skutečností je, že ani jeden evolucionista nikdy nebyl schopen říct na základě nalezené fosílie: "Přinášíme jeden z důkazů pro evoluci," a to dodnes, poněvadž to není možné. ANI JEDNA PŘECHODNÁ FORMA TOTIŽ NEEXISTUJE.

Pro všechny, kdo byli dlouhá léta vystaveni indoktrinaci darwinismu, je to šokující, protože v publikacích darwinismu se vždy mluví o přechodných formách, jež mají potvrzovat evoluci. Faktem však je, že ani jedna přechodná forma nebyla nikdy nalezena. To je jen další skutečnost, která usvědčuje darwinisty ze lži. K dnešnímu dni bylo objeveno více než 350 miliónů fosílií.

ALE ANI JEDNU FOSÍLII NELZE POVAŽOVAT ZA PŘECHODNOU FORMU. Každá z fosilií, kterou darwinisté v titulcích článků hodnotí jako přechodnou formu, se prokázala jako podvod. Mnoho z těch více než 350 miliónů zkamenělin jsou ve skutečnosti příklady žijících forem, které existují dodnes. Jinými slovy živé fosílie. Ve skutečnosti poukazují na to, že živé organismy zůstaly nezměněny po miliony let. Jiné fosílie patří k životním formám, které kdysi existovaly, ale později vymřely. Zkoumáním zkamenělin bylo prokázáno, že tyto formy života dosáhly neuvěřitelné složitosti již před sto miliony lety. To je všezahrnující důkaz vědeckého vyvrácení teorie evoluce.

To, že fosílie vyvracejí evoluci, je další rána, kterou utržil darwinismus. Prakticky každý vědecký obor potvrzuje neplatnost evoluce. Zaměříme-li se na evoluci, která se hroutí, tváří v tvář výsledkům výzkumu bílkovin a zkamenělin – zcela postačuje, aby se tímto zdiskreditoval samovolný vývoj sám o sobě a není třeba uvažovat ještě další speciální důkazy vyvracející evoluci. Na následujících stránkách je pojednáno o různých zásadních názorech především v reakci na tvrzení evolucionistů.

  ŽIVÉ FOSILIE VYVRÁCÍ EVOLUCI  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Spekulace, která se týká fiktivní Evoluce člověka je hlavní součástí podvodů darwinismu.

Darwinistický diktát ovládá svět a jak je vysvětleno detailně níže, pomocí vlivných médií po mnoho let monopolizoval klam "opičího muže". Pro tento podvod byla využita téměř každá nalezená fosílie opice, které jsou uváděny jako důkaz evoluce. Ukázalo se však, že patří běžným opicím, a proto byly tyto „důkazy“ tiše opuštěny. To je známý podvod darwinismu. S cílem zdůraznit podobnost mezi lidmi a lidoopy, charakterizují darwinisté opice v duchu své ideologie a dávají ve známost rozličné formy jejich chování a schopností, jako je používání nástrojů a schopnost učit se. Cílem je přesvědčit veřejnost, která nic neví o podvodech darwinistů o tom, že původ člověka z opice je legitimní.

Je pravda, že lidoopi a opice mají některé vlastnosti, které se podobají lidským. Ale to nic nemění na faktu, že lidé, lidoopi a opice jsou úplně jiné živé bytosti. Od Alláha je dáno, že lidoopi a opice nebudou nikdy nic jiného, než tím čím jsou na tomto světě. Bez ohledu na to, jaké úsilí je vynakládáno na jejich učení, nikdy se nezmění v člověka, který byl obdařen vlastnostmi jako jsou schopnost myslet, vnímat, interpretovat, předvídat, chovat se inteligentně, vytvářet úsudky, konat plánovitě a vědomě a mít schopnost řeči. Lidoopi a opice nikdy schopny navrhovat letadla, stavět mrakodrapy, psát básně nebo provádět výzkum, jak jej provádí člověka experimenty v laboratoři. Nebudou nikdy schopni navrhnout projekt, nebo vytvořit vyšší stupeň civilizace na základě úvah a plánování. Primát je živá bytost s anatomickými rysy, které obdržel od Boha, ale je třeba si uvědomit, že nemá lidské vědomí, mysl a duši. Skutečnost, že má určité schopnosti rozhodně není důkazem pro tvrzení o tom, že se jedná o živočišného předchůdce člověka.

Duše, kterou dal Alláh jako požehnání, je to, co dělá lidskou bytost člověkem

Při svých tvrzeních se darwinisté snažit opomenout hlavní rozdíl mezi lidmi a opicemi. ČLOVĚK JE ŽIVÁ BYTOST, KTERÁ MŮŽE ŘÍCT: „JSEM“, SI VĚDOM SVÉ VLASTNÍ EXISTENCE A DŮVODU, PROČ JSEM BYL STVOŘEN, BYTOST, KTERÁ MÁ SCHOPNOST VYTVÁŘET SOUDY. LIDSKÁ BYTOST OBSAHUJE DUŠI. Z tohoto důvodu je člověk je živá bytost, která se naprosto liší od ostatních živých organismů. Na rozdíl od existence duše, neslouží anatomické rozdíly a dovednosti pro rozlišení od jiných organismů. I KDYBY NĚJAKÁ ŽIVÁ BYTOST NEPŘIPOMÍNALA ČLOVĚKA Z HLEDISKA ANATOMICKÉHO VZHLEDU, ALE PŘESTO BY MĚLA DUŠI, JEDNALO BY SE O LIDSKOU BYTOST. To je samo o sobě nezbytným znakem lidské bytosti.

ŽÁDNÉ MATERIALISTICKÉ VYSVĚTLENÍ NEMŮŽE NIKDY POSTIHNOUT VĚDOMOU BYTOST, KTERÁ SI UVĚDOMUJE SEBE SAMA, A KTERÁ ŘÍKÁ: "JÁ JSEM." Žádná materialistická teorie nemůže vysvětlit přechod z formy života bez vědomí, která neví o své vlastní existenci, do vyspělejší formy života, která má duši a která si je vědoma své existence. O tom darwinisté nechtějí mluvit, neboť to je důvodem jejich velkého zoufalství, když se mluví o takzvané evoluci člověka a když se snaží předložit celou řadu falzifikátů lebek jako důkazů. (http://darwinistsdilemma.com)

Proto všechna tvrzení, týkající se evoluce člověka, jež se prosazují v darwinistických publikacích, jsou falešné. V první řadě si darwinisté musí zodpovědět to, co dělá lidské bytosti člověkem, jak jsou ovlivněny tím, co vidí a slyší a jak užívají rozum, jak jim náleží ctnosti jako jsou úcta, láska a věrnost a že mají duši, která jim umožňuje rozhodovat a vynášet soudy. Ale oni k tomuto tématu nejsou schopni poskytnout žádné vysvětlení a je vskutku pravdou, že je to nemožné. Ve skutečnosti původ vědomí, duše, která činí člověka člověkem, patří Bohu. Alláh věnoval člověku toto požehnání sám od sebe, a tak učinil člověka odlišného od všech ostatních forem života. Alláh odhaluje v Koránu, že tvoří člověka ze svého vlastního ducha:

Ten, kdo všechno stvořil, učinil tak tím nejlepším možným způsobem. Začal stvořením člověka z hlíny, pak vyprodukoval jeho semeno z extraktu základní tekutiny, formoval ho, vdechl do něj svého Ducha, a dal mu sluch, zrak i srdce. Jak málo vděčnosti mu však prokazujeme! (Surat AS-Sajda, 7-9)

 

Náhodné mutace ničí život a nevytváří vzájemně kompatibilní orgány

Darwinisté tvrdí, že živé věci se vyvíjejí náhodnými mutacemi a že slepá a nevědomá mutace je hybnou silou, která vytvořila všechny nádherné a rozmanité živé organismy. Tak jak je vidíme na Zemi dodnes.

Toto prohlášení představuje vážný logický rozpor.

Mutace působí ničení, přestavbu a znehodnocení materie a vlivem radiace nebo chemických vlivů v DNA v jádře živé buňky, která obsahuje všechny genetické informace. DEVĚTADEVADESÁT PROCENT VŠECH MUTACÍ ZPŮSOBUJE POŠKOZENÍ ORGANISMU, zatímco zbývající jedno procento nemá žádný účinek. NEBYLA POZOROVÁNA ŽÁDNÁ MUTACE, KTERÁ BY VEDLA K VÝHODÁM ORGANISMU. Kromě toho:

 • Podle tvrzení darwinistů způsobují mutace změny, které jsou proporciální a v celém v těle vzájemně kompatibilní.¨
 • Například pokud by se podle evoluční teorie vytvořilo mutací pravé ucho, pak by se muselo náhodnou mutací vyvinout také druhé funkční levé ucho stejných vlastností.
 • V obou uších by se také musely vyvinout dokonale stejné kovadliny, pohár a třmen.
 • Náhodné mutace by také musely vést ke vzniku srdeční chlopně na obou stranách. Podle darwinistů by musely mutace vytvořit dokonale obě chlopně a přesně na správném místě, ve stejnou dobu a v naprostém souladu.
 • V opačném případě by došlo k obrovské nepravidelnosti, a výsledek by vedl k podivné bytosti s jedním uchem v obrácené poloze, bytosti s různými zuby nebo s jedním okem na nose a druhým na čele. Ale protože se taková žádná nepravidelnost v organismech nevyskytuje, darwinistické tvrdí, že mutace musí vytvářet vše dokonale symetrické a ve vzájemně kompatibilní formě.
 • Ale skutečnost, že mutace jsou škodlivé na 99% a z 1% neefektivní, znemožňuje, aby mohly být schopné vytvářet rozumné, vyvážené a symetrické orgány přesně ve stejnou dobu.
 • Účinek mutace má na pravidelnou strukturu vliv jako palba z kulometu. Necílená náhodná střelba zdravý objekt zničí. Skutečnost, že jedna kulka buď nemá žádný účinek nebo v těle zničí infekci a tak léčí na tom nic nemění. Organismus je v každém případě zničen dalšími 99 střelami, které jej zasáhnou.


Věda - nástroj proti darwinismu a ateismu

VĚDA JE NEPŘÍTEL DARWINISMU, NEBOŤ JE SVOU PODSTATOU ZAMĚŘENA PROTI ATEISMU, PROTI KOMUNISMU ČI PROTI MARXISMU. Věda zasadila darwinistické propagandě nejtěžší ránu, porazila evoluční klam, kterým byli lidé infikováni po mnoho let. Vyvrací, že základem ateismu je filosofie, likviduje darwinismus všude, kde se stává aktuálním tématem, a, kde se uplatňuje. Proto VĚDA jako taková způsobuje darwinistům největší těžkosti a problémy.

• Věda prokázala, že proteiny se nemohou nikdy tvořit náhodou.

• Věda objevila mimořádnou složitost buňky, a poukázala na to, že se nemohla vyvinout náhodou.

• Věda prokázala, že organismy, které zanechaly více než 350 miliónů zkamenělin neprošly vývojem.

• Věda na základě složitosti živých organismů poukázala na to, že organismy nikdy nemohly vzniknout prostřednictvím evoluce.

• Věda prokázala, že je nemožné, aby se jedna forma života proměnila v jinou.

• Věda objasnila všeobecně známé fosílie Kambrického období.

• Věda sama o sobě poskytuje veškeré důkazy pro odmítnutí evoluce. Všechna tvrzení darwinistů se hroutí tváří v tvář vědě.

tvrzení darwinistů se hroutí tváří v tvář vědě. • Věda poskytuje famózní závěr tím, že zcela vyvrací smyšlenky darwinistů, kteří se neustále snaží maskovat své vlastní lži. Nejen, že věda nestojí proti víře,, ale naopak poskytuje důkazy o existenci všemohoucího Alláha. Věda je především pro ty, kdo věří v Alláha. Tato skutečnost se stala největší noční můrou darwinistů 21. století.

Alláh není zahanben tím, že stvořil například komára nebo ještě něco menšího. Věřící jsou přesvědčeni o této pravdě. Ale i pro ty, kdo nevěří a říkají: "Co Alláh zamýšlel tímto příkladem?" On svádí z cesty jedny i druhé. Ale v omyl uvádí devianty (Surat Al-Baqara, 26). Lidé! Poslouchejte pozorně předložený příklad. Ty, které budete vzývat místo Boha nejsou schopni vytvořit jediného „létavce“, i kdyby se všichni spojili k tomu, aby jej vytvořili. A pokud „létavec“ jim něco vezme, nemohou nic získat zpět. Jak slabí jsou hledající a nacházející (Surat Al-Hajj, 73)!

Jak darwinismus ovládl svět?

Darwinistická ideologie je zcela primitivní podvod, neboť tvrdí, že celý život vznikl náhodou. Ale přesto, že je to naprosto iracionální, tento podvod ovládl všechny země světa, jejich vlády, školy včetně vysokých, vědecké kruhy, noviny, časopisy, rozhlasové a televizní stanice. Darwinismus, jako diktatura lstivých a ďábelských struktur je dnes ve smrtelné křeči, přesto dosud ovládá svět.


Michael Reisss, ředitel školství Britské královské akademie, byl spěšně odvolán z funkce, protože navrhl, aby vyučování teorie kreace bylo zahrnuto do školních učebních osnov.

Dr. Gavriel Avital, zaměstnanec ministerstva školství, vedoucí oddělení vědy, byl propuštěn ze svého úřadu vzhledem k jeho ústnímu a písemnému prohlášení zpochybňujícímu evoluci.

Diktatura darwinismu je založena na donucování, despotismu, hrozbách a útlaku. Je téměř nemožné, aby profesor, který neuznává teorii evoluce, učil někde ve světě na vysoké škole. Žádný předseda vlády v libovolné zemi by si nedovolil veřejně oznámit, že je proti darwinismu, žádný ministr, který nevěří v evoluci by riskoval setrvání ve vládě. Učitel nemůže říkat svým žákům, že evoluce je podvod, a studenti si nedovolí říct svému učiteli, že nevěří v evoluci. Profesor nebo učitel riskuje, že by mohl být okamžitě propuštěn. Je skutečností, že veškeré snahy v rámci celého světa, aby se vedle teorie evoluce vyučovala ve školách teorie stvoření, vyšly naprázdno.

Noviny přinášejí zprávy týkající se falešných fosílií, jakoby byly důkazem evoluce. Musí hrát svou roli v tomto podvodu, jinak je ohroženo jejich další vydávání. Je nemožné, aby vědec nebo profesor našel nové místo, pokud byl z důvodu odmítání teorie evoluce propuštěn. Pravděpodobně takový člověk ztrácí také své přátele. A samozřejmě pro něj nepřichází v úvahu, aby našel místo ve vědeckém světě.

Kvůli hrozbám a despotismu darwinistické diktatury se lidé obávají otevřeně vyjádřit svůj odpor proti darwinismu, a to až do dnešní doby. Jsou použity všechny možné metody, aby se zabránilo zhroucení darwinismu. Jinak by stoupenci pověr darwinismu ztratili veškeré prostředky, aby udrželi tuto nepodloženou teorii při životě. Lži jsou hlasitě vyhlašovány, a jakákoliv opozice je považována za trestný čin. Teorie prohlašuje, že je vědecká. ale od svého počátku je dogmatickým systémem fanatismu, a nemá nic společného s vědou.

Evoluční teorie, která způsobila tolik katastrof po celém světě, brání rozvoji vědy.
   
 

NA PODPORU VÝZKUMU A PROPAGACE TEORIE EVOLUCE JSOU DNES VYNAKLÁDÁNY MILIÓNY DOLARŮ. Výzkum evoluce především znamená získat jmění na vytváření nových podvodů a jejich šíření prostřednictvím tisku. Tyto peníze, které by mohly být použity pro rozvoj vědy a pokroku v oblasti medicíny, například v léčbě rakoviny Alzheimerovy choroby, nebo které by mohly být použity k záchraně milionu lidí světa před smrtí hladomorem v Africe, byly místo tohoto lidem odebrány a jsou vynakládány na podvod. Jak jsme viděli, darwinismus je podporován na celém světě ne proto, že je vědecký, ale proto, že lidé jsou nuceni diktaturou darwinismu věřit v evoluci. Lidé se nesmí nechat zmást skutečností, že údajně většina podporuje tuto teorii. Mnozí netuší, že darwinismus je největším podvodem, jiní, jak se zdá, podporují darwinismus ze strachu ze ztráty zaměstnání nebo kvůli obavám z odsuzující kritikys. Globální nadvláda a všechny prohnilé základy této falešné teorie, vycházející z diktatury darwinistů, je satanským systémem a postupně se hroutí. S odkazem Alláha je dnes úplné odmítnutí evoluční teorie pouze otázkou času a nedá na sebe dlouho čekat.

The theory of evolution, that has inflicted so many disasters upon the world, also seeks to prevent the development of science

MILLIONS OF DOLLARS ARE TODAY CHANNELED TOWARD STUDIES SUPPORTING EVOLUTION. Studying evolution means spending a fortune to manufacture new frauds and disseminate these through the press. This money, that could have been used for scientific progress and advances in the field of medicine, in the treatment of cancer for instance, of Alzheimer’s disease, or that could have been used to save millions of people from dying of famine in Africa, is instead taken away from innocent people and squandered on a fraud.

Evolution, the greatest fraud of the last 150 years, has spread across the world and mass hypnosis been inflicted on people by means of the techniques of the Darwinist dictatorship. As we have seen, Darwinism enjoys global support, not because it is scientific, but because people are forced and conditioned to believe it, and it is jealously protected by the Darwinist dictatorship. People must not be deceived by the fact the majority appear to support this theory because some of these people are unaware that Darwinism is the greatest fraud ever, while others just appear to support Darwinism out of a fear of losing their jobs or attracting hostile criticism. The global dominion and all the rotten foundations of this false theory provided by the DARWINIST DICTATORSHIP, A TOTALLY SATANIC SYSTEM, are one by one being annihilated. By the leave of Allah, the complete elimination of the theory of evolution is now but a matter of time, and not long in coming .

Atlas stvoření a darwinisté, kteří ztratili víru ve svou ideologii

Když člověk v uzavřené místnosti řekne, že "je venku tma" je padesátiprocentní pravděpodobnost, že tomu tak je. Ale když vidí škvírou slunce neexistuje žádný způsob, jak ho přesvědčit, že venku je tma.Anne Brasseur, lucemburská politička, předložila zprávu Evropské komisi v Štrasburku, ve které předala Atlas stvoření k dispozici novinářům slovy:

"Kreacionista Harun Yahya je tureckým muslimem. Předkládaný je první svazek. Existují ještě dva. Ty byly již take odeslány do Evropy ve dvou jazycích, anglicky a francouzsky. Říká se v nich, že evoluční teorie je lež, že darwinismus je jádrem terorismu, a že je zodpovědný za diktátory dvacátého století a podobně..."

Darwinisté jsou přesně ve stejné situaci. Sto padesát let se darwinisté bezostyšně dopouštějí všech druhů podvodů, o nichž se hovoří jako o vědě. Jejich lži byly opakovaně a intenzivně vtloukány lidem po mnoho let. Nicméně i když se vše řídilo plány darwinistů a odmítání vývoje bylo považováno téměř jako zločin, lidé náhle zahlédli slunce. Tím sluncem byl Atlas stvoření. Díky neočekávanému celosvětovému rozšíření Atlasu stvoření již nebylo déle možné přesvědčovat lidi o existenci evoluce. Nikdo z darwinistů již nemohl popřít tisíce živých zkamenělin, které jsou zobrazeny v Atlasu stvoření. Navíc každá z těchto fosílií v této nádherné knize více dostačuje k vyvrácení teorie evoluce. Ve Francii, která je jednou z bašt darwinismu, proběhlo tiskem zděšení tváří v tvář vydání Atlasu stvoření, ve kterém se v titulcích psalo "Největší katastrofa v historii Francie", "Pohroma prší z nebe“ a "Naše staletá civilizace se hroutí“. Darwinistický evropský parlament panicky prohlašuje o této nádherné knize, že je největší překážku výuky teorie evoluce, stovky darwinistických tiskových organizací bylo nuceno přiznat ohromující celosvětový dopad Atlasu.


Atlas stvoření byl nápomocný při posilování všech věřících


Pan Oktar rozšiřuje po celém světě pravdu o tom, že ani jeden protein se nemůže vytvářet náhodou a dokladuje v Atlasu stvoření, že miliony forem života se nikdy neměnily. Díky tomuto obrovskému úspěchu knihy, muslimové, křesťané a Židé věrni Bohu, mohou jednat svobodně a obnovit si potřebné sebevědomí. Někteří zbožní věřící, kteří dříve trpěli mrzutostí a poraženeckými náladami, byli najednou schopni podílet se na záslužné práci. V důsledku ocenění hodné aktivity pana Oktara, která je zaměřena na vyvrácení teorie evoluce, bylo UMOŽNĚNO KONÁNÍ KONFERENCÍ, NA KTERÝCH BYL ODHALEN PODVOD TEORIE EVOLUCE, BYLA INICIOVÁNA VÝZVA LIDEM, ABY VĚŘILI V JEDINEČNOST BOHA NA AMERICKÝCH VOJENSKÝCH ZÁKLADNÁCH A NA LONDÝNSKÝCH AUTOBUSECH BYLY ZVEŘEJNĚNY PLAKÁTY S NÁPISEM „BŮH EXISTUJE“.

V důsledku všech těchto důležitých aktivit se zúčastnilo tisíce lidí KONFERENCÍ O STVOŘENÍ v Kanadě, Americe, Švýcarsku, Belgii, Německu, Austrálii, Novém Zélandu, Francii, Dánsku, Švédsku, Indonésii, Malajsii, Singapuru, Dubaji a v mnoha dalších zemích, o jejichž velkém úspěchu informovaly televizní stanice a noviny po celém světě. Ihned po tomto obrovském úspěchu ztratili někteří darwinisté víru ve svou pověru. Už neměli sílu bránit se před tímto podvodem, který hlásali po mnoho let nebo dokonce přijít s další novou lží. Některé ČASOPISY, propagující darwinismus končí svou čřinnost ne z finančních důvodů, ale proto, že samotni vydavatelé ztrácí víru v evoluci. Světově proslulé darwinistické publikace, které byly schopné obhajovat veškeré podvody, dnes nejsou schopny obhájit ani jeden. Propaganda darwinismu v tichosti končí. Darwinisté, kteří byli zvyklí hlásat evoluci různými metodami při každé příležitosti, najednou utichli v obavě před další ostudou.

Plakáty v autobusech Londýn podpořily Atlas stvoření. >>>

BYL ZAZNAMENÁM OHLAS KONFERENCÍ O STVOŘENÍ, KTERÉ JSOU ZALOŽENY NA DÍLE PANA ADNANA OKTARA, VE VELKÝCH MĚSTECH SVĚTA
Švýcarsko - Lausanne>>> Švýcarsko - Lausanne>>>
Německo Luenen >>> Francie Paříž >>>
Panu Adnan Oktarovi byla na konferenci na letecké základně v San Antonio předána medaile.

Dveře k osvobození od metly darwinismu jsou stále otevřeny

Všem falešným náboženstvím bude uštědřena nesmírná porážka na konci časů, v nichž žijeme a po zjevení Hazrat Mahdí (pokoj s ním) a proroka Ježíše (pokoj s ním). Nikdo nemůže tento kolaps zastavit. V tomto čase Alláh přivodil úplné a všeobecné zhroucení prostřednictvím díla pana Oktar. Všichni ti, kteří slepě věří v darwinismus si brzy s úžasem uvědomí, jak byli podvedeni, a zároveň darwinisté budou litovat svého postavení. Ale samozřejmě nikdy není pozdě, a obhajoba pravdy přiznáním své chyby a porážky je velká ctnost. Proto všichni darwinisté, kteří si uvědomí pohromu, kterou darwinismus bezesporu ještě mají možnost napravit svůj osudný omyl, kterému zasvětili své životy.