Albanian . Azərbaycani . العربية . Bengali . Bosanski . Burmese . 中文 . Czech . Danske . Deutsch . English . Française . Hausa . Hungarian . Indonesian . Italiano . Kyrgyz . Macedonian . Malay . Malayalam . Nederlandse . Norwegian . Pashto . Persian . Portuguese . Serbiana . Sindhi . Spanish . Svenska .Swahili . Thai . Türkçe . اردو

A DARWINIZMUS, A DAJJAL (HAMIS MESSIÁS) LEGNAGYOBB MEGTÉVESZTÉSE ELLEN VÍVOTT INTELLEKTUÁLIS KÜZDELEM SIKERREL ZÁRULT

Miért fenyegetés a Darwinizmus?


Charles Darwin

A darwinizmus olyan pogány, hamis vallás, amely a véletlent isteni jellegűnek tekinti.

A darwinizmus a világ legnagyobb tudományos csalása.

Minden állítás, amelyet a darwinizmus hívei az evolúció nevében tesznek, merő hazugság.

Az evolúció-elméletnek semmi köze a tudományhoz.

A darwinista ideológia hamis vallás, amelyet azért hoztak létre, hogy az embereket és a társadalmakat elfordítsák az Allahba vetett hittől (de Allah e felett áll). Ez a véres ideológia a dajjal (Hamis Messiás) legnagyobb irányzata az Utolsó Időkben. Mivel a társadalom ezt figyelmen hagyta, a darwinizmus vallástalanságra, háborúra, elnyomásra és szenvedésre buzdított. A darwinizmus az összes vallástalan irányzat –ateizmus, kommunizmus és materializmus-, éltető forrása. A darwinizmus áll az összes háború, terroristatámadás, mészárlás, tömeggyilkosság, horror- és katasztrófa mögött, amely tragédiával sújtotta a világot. A darwinizmus a dajjal választotta legravaszabb és legperverzebb eszköz.

A darwinisták babonás gondolatai szerint az ember csak egy állat, ezért szerintük az emberi lények értékét is e szerint kell meghatározni. Darwin alapgondolatát úgy lehet összegezni, hogy “az ember harcoló állat”. Ez a “természetes kiválasztás” elvén alapuló ideológia kialakulásához vezetett. A szóban forgó darwinista ideológia támogatói olyan véres mozgalmakat indítottak el, mint a fasizmus és a kommunizmus, amelyek hatalmas szenvedést okoztak. Több mint 251 millió ember halt meg a Második Világháborúban, amely a fasiszta és náci mozgalmakon keresztül darwinista gondolatok hatására kezdődött. Több mint egy milliárd ember esett a kommunizmusból eredő politikai elnyomás áldozatául és a terrorizmus is kimondhatatlan számú halál okozója lett. Mindkét véres filozófia szintén a darwinizmusból ered.

A ma létező összes konfliktus, háború, terrorcselekmény kivétel nélkül a darwinizmusból származik. Ezért a darwinista ideológia jelenti a dajjal legnagyobb csalását az Utolsó Időkben, amelyben élünk. Az egyetlen mód ahhoz, hogy az Allah-ban való hitet terjesszük az egész világon, a kegyetlenségnek és a boldogtalanságnak pedig véget vessünk, a darwinizmus pogány vallásának eltörlése.

A jelenleg is zajló összes társadalmi konfliktus, háború és terrorcselekmény kivétel nélkül a Darwinizmusból ered.

Ez a pogány vallás átfogó csaláson alapul. Ezért nagyon könnyű ezt a babonás hitet, vagyis az evolúciót, tudományosan megsemmisíteni. A 21. század az a korszak, amelyben e megtévesztő teória logikátlanságát és hamis voltát minden tekintetben alaposan bebizonyították. Ahogy az a honlapon közölt információból is kitűnik, az evolúciós csalás bebizonyításával a darwinizmus babonás vallása, amely az egész világot megtévesztette és annyi nyomorúságot okozott, teljesen el fog tűnni.

Az evolucionisták hamis istene a véletlen


Annak köszönhetően, hogy Adnan Oktar nemzetközi szinten is megmutatja a véletlen elképzelésének logikátlanságát és irrealitását, a darwinisták mostanában vonakodnak a véletlen szót közvetlenül használni.

A darwinisták szerint az élet csodálatos változatossága a Földön “VÉLETLENÜL” alakult ki. Azért, hogy elkerüljék annak kimondását, hogy “Allah teremette” (Allah mindezek felett áll), a darwinisták a véletlent tették meg istenüknek és azt állítják, hogy vak, véletlenszerű események idézték elő ezeket a csodálatosan összetett élőrendszereket. A darwinizmusnak ezzel az alkalmazkodó, nevetséges logikával sikerült megtévesztenie az embereket. Valóban csodálatra méltó, ahogyan a professzorok előadást tartanak az egyetemen és a témát ismerő és kutató tudósok valamint tanárok tudatossággal egyáltalán nem rendelkező, véletlenszerű eseményekről úgy beszélnek, mintha azok gondolkodó és döntéshozó képességgel rendelkező alkotó intelligenciával rendelkeznének és, mintha ők hoztak volna létre ilyen bámulatos rendszereket (Allah mindezek felett áll).

A véletlen a darwinizmus hamis istene, amely feltételezhetően mindent létrehozott és még csodákra is képes. A sekélyes darwinista világnézet szerint az idő és a véletlenszerűség az, amely valamilyen fantasztikus módon képes mindent életre kelteni. Ez az irracionális hit úgy tartja, hogy a véletlenszerűség mindazt eléri, amire az emberek képtelenek és tudása, képességei és eszközei is valamiképp meghaladja a tudósokéit és laboratóriumaikét. Ezt az állítást természetesen egy jól informált, gondolkodó, ítélőképességgel rendelkező ember se hiszi el. Azok a művek, amelyeket Adnan Oktar az utóbbi kb. 30 évben írt annak érdekében, hogy bebizonyítsa az evolúció-elmélet logikátlanságát, eszközként szolgáltak az embereknek arra, hogy belássák annak logikátlanságát és rájöjjenek arra, hogy az evolúció nem más, mint üres állítás.

Akkor, amikor Oktar úr átfogóan bebizonyítja, hogy a véletlenszerűség gondolata logikátlan és ésszerűtlen, a darwinisták egyre közvetlenebbül használják mostanában a “véletlen” szót. Azt hiszik, hogy pontosan ugyanazt a jelentést hordozó logikátlan szavak használatával elkerülhetik, hogy bolondnak nézzék őket. De akár véletlenről, egybeesésről, vagy véletlen eseményekről beszélnek, még mindig olyan háttérről beszélnek, amelyben tudatosság nélküli események vezettek egy tudatos, kiegyensúlyozott, szimmetrikus és különlegesen szép élő világ kialakulásához. De ezek az állítások csak sajnálatra méltóvá teszik a darwinistákat.

A darwinisták, akik az evolúció szempontjából kutatják az élet eredetét úgy, hogy közben teljesen logikátlan hátteret használnak hozzá, ARRA IS KÉPTELENEK, HOGY AZT MEGMAGYARÁZZÁK, HOGYAN TUDOTT EGYETLEN FEHÉRJE SPONTÁN ÉLETRE KELNI. Ez az első és legfontosabb tény, amit a darwinista csalásról tudni kell. Mivel képtelen a fehérje kialakulását megmagyarázni, a darwinisták otrombán a csaláshoz folyamodnak. Minden, amit az élet megjelenéséről mondanak, kitaláció. Az, hogy ez a tény előtérbe került és több százmillió éve változatlanul megmaradt élő kövületek sokasága bizonyítja, a darwinizmus végét jelenti.

Két alapvető bizonyíték elég volt az evolúció romba döntéséhez

1-Egyetlen fehérje teljesen lerombolta az evolúciót

A darwinisták annyi megtévesztő, formulákkal teletűzdelt könyvet, annyi hamis kövületet hozhatnak létre, amennyit csak akarnak, annyi demagóg támadást intézhetnek a Teremtés tudományos bizonyítéka ellen, amennyi csak tetszik, vagy fantasztikus ábrákkal teli posztereket ragasztgathatnak fel és mindenfelé mutogathatják ezeket, mint az evolúció bizonyítékait, mindez sose fogja az alapvető vereség tényét megváltoztatni. Vagyis azt, hogy a darwinisták NEM TUDTAK EGYETLEN MAGYARÁZATTAL SEM SZOLGÁLNI ARRA, HOGYAN KELT ÉLETRE EGYETLEN FEHÉRJE. Annak a valószínűsége, hogy egy fehérje, amely az élő organizmusok építőeleme, magától jöjjön létre, NULLA. Ez azért van, mert egyetlen fehérje kialakulásához legalább 100, egymást követő, FEHÉRJE jelenléte ELENGEDHETETLEN. Nem szükséges, hogy e fenségesen összetett szerkezet csodálatos részleteit taglaljuk. Az a tény, hogy egyetlen fehérje sem jöhet létre több fehérje nélkül, ELEGENDŐ A DARWINIZMUS LEROMBOLÁSÁHOZ. A menekülő evolucionisták egyetlen fehérje esetében is ennél többet látnak.

Ezen kívül:

 • A DNS elengedhetetlen egyetlen fehérje kialakulásához
 • A DNS nem tud fehérje nélkül kialakulni
 • A fehérje nem tud DNS nélkül kialakulni
 • A fehérje nem tud fehérje nélkül kialakulni
 • A fehérje egyetlen olyan fehérje nélkül sem tud kialakulni, amelyek részt vesznek felépítésében
 • A fehérje nem tud riboszóma nélkül kialakulni
 • A fehérje nem tud RNS nélkül kialakulni
 • A fehérje nem tud ATP nélkül kialakulni
 • A fehérje nem tud az ATP-t felépítő mitochondrium nélkül létrejönni
 • A fehérje nem tud a sejtmag nélkül kialakulni
 • A fehérje nem tud citoplazma nélkül kialakulni
 • A fehérje a sejtben lévő egyetlen sejt szervecske nélkül se tud kialakulni
 • A fehérjék létéhez és működéséhez a sejtben lévő összes sejt szervecskére szükség van
 • E sejt szervecskék nélkül nem létezhet fehérje.

Vagyis,

A FEHÉRJE KIALAKULÁSÁHOZ AZ EGÉSZ SEJTRE SZÜKSÉG VAN. EGYETLEN FEHÉRJE SE TUD AZ EGÉSZ SEJT NÉLKÜL KIALAKULNI a ma ismert tökéletesen összetett alakban, amelyről csak nagyon kevés tudással rendelkezünk.

Az evolúció-elmélet támogatóinak e tények ismeretében új ötletekkel kell előállniuk. Az egyikük, Richard Dawkins és néhány más darwinista spontán módon osztódó molekuláról beszélnek, amely teljesen nevetséges és célja csupán a megtévesztés. AZ EMBERI SEJT EGYETLEN MOLEKULÁJA SEM KÉPES A SPONTÁN OSZTÓDÁSRA MÁS MOLEKULÁK SEGÍTSÉGÉVEL.

Ahogy láttuk, az evolúció-elmélet már a legelején rettenetes vereséget szenvedett. Az, ahogyan a darwinisták, tehetetlenül egyetlen fehérjével szemben próbálják megtéveszteni az embereket a földi élet változatosságával kapcsolatban, világosan mutatja az evolúciós csalás mértékét.

 

2- Az evolúció összedőlt 350 millió élőkövülettel szemben

A darwinisták az élőkövületekkel kapcsolatosan is csalnak. Állandóan a maguk alkotta hamis átmeneti formákkal, ködös ábrákkal, hamis modellekkel és rekonstrukciókkal ámítják az embereket. Mindezt arra használják, hogy a saját, befolyásoló technikáikat terjesszék. Az igazság azonban az, hogy máig egyetlen evolucionista sem tudott felemelni egyetlen kövületet sem és azt mondani: találtunk egyetlen bizonyítékot az evolúcióra. Mert ez lehetetlen. EGYETLEN ÁTMENETI FORMA SEM LÉTEZIK.

Ez sokkolóan hat azokra, akik évekig a darwinista tételeken nevelkedtek, hiszen a darwinista kiadványok mindig az evolúciót alátámasztó átmeneti formákat mutatnak be. Valójában azonban soha egyetlen közvetett formát sem találtak. Ez a darwinisták által kreált egyik legnagyobb hazugság. Idáig több mint 350 millió kövületet fedeztek fel. DE EGYIK SEM ÁTMENETI KÖVÜLET. Minden egyes kövület, amelyet a darwinisták átmeneti formának kiáltottak ki a címlapokon, csalásnak bizonyult. E több mint 350 millió kövületnek a nagy része, amelyek valójában több millió évesek, ma is megtalálható létformák. Vagyis élő kövületek, amelyek valójában azt bizonyítják, hogy az élőlények évmilliókig változatlanok maradtak. Más kövületek régebben létezett életformákhoz tartoznak, amelyek mára már kihaltak. A kövületek azt támasztják alá, hogy ezek az életformák több száz millió évvel ezelőtt is széles skálájúak és meglepő összetételűek voltak. Ez is jól szemlélteti az evolúció átfogó és teljes körű összeomlását.

A második, darwinizmusra mért csapás az, ahogyan a kövületek rácáfolnak az evolúciós elméletre. Minden egyes tudományág az evolúció összeomlását támasztja alá. A tudományos felfedezés az evolúció tagadását vonják magukkal minden egyes alkalommal. Mivel az a két bizonyíték, amelyeket most itt vizsgálunk, vagyis az evolúció összeomlása a fehérjék és az őskövületek tekintetében, önmagukban elegendőek ahhoz, hogy megcáfolják az evolúciót, ezért nincs szükség más bizonyítékra, amely megkérdőjelezi az evolúciót. Ez a hatalmas csapás elegendő volt a darwinizmus legyőzéséhez. Ezután különböző, alapvető kérdéseket is meg fogunk tárgyalni a következő oldalakon, amelyek főleg az evolucionista elvekre adnak majd választ.

  AZ ÉLŐ KÖVÜLETEK TAGADJÁK AZ EVOLÚCIÓT  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

A kitalált emberi evolúcióról szóló spekuláció a darwinista csalás fő alkotóeleme

A darwinista diktatúra, amely, ahogyan azt már kifejtettük, a befolyásos darwinista médiának köszönhetően világuralomra tört, évek óta mutatja be a “majom-ember” csalását. Majdnem minden majom kövületet ennek bizonyítására használtak fel. Minden alkalommal azonban arról a kövületről, amelyet az evolúció alátámasztására használnak fel, kiderül, hogy normális majomé és ezért a bizonyítékot már meg is cáfolták. Ez egy jól ismert darwinista csalás. Sőt, az emberek és az emberszabásúak közti hasonlóság kihangsúlyozása érdekében a darwinisták vesznek egy emberszabásút és nagy show-t kerekítenek különböző viselkedési formáiból és olyan képességeiből, mint az eszközhasználat vagy a tanulási képesség. Céljuk ezzel, hogy a darwinista csalást kevéssé ismerő emberekben azt a meggyőződést alakítsák ki, amely elfogadhatóvá teszi azt a gondolatot, miszerint az emberek az emberszabásúaktól származnak.

Igaz, hogy az emberszabásúak és a majmok az emberéhez hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy az emberszabásúak, a majmok és az emberek teljesen különböző élőlények. Allah engedélyével az emberszabásúak és a majmok soha nem lesznek többek, mint emberszabásúak és majmok, amíg ezen a világon léteznek. Lényegtelen, mennyire tanítják is be őket, sose válnak olyan képességekkel, mint a gondolkodás, érzékelés, értelmezés, előrelátás, intelligens viselkedés, ítéletalkotás, tervezett, tudatos cselekvés és beszéd. Lényegtelen, mennyi erőfeszítést tesznek újra és újra, egy emberszabású vagy majom sem lesz képes repülőgépeket tervezni, felhőkarcolókat építeni, verseket írni, avagy embereket laboratóriumban tanulmányozni. Lényegtelen, mennyi kiképzést kapnak, sose lesznek képesek terveket készíteni vagy magasabb civilizációt gondolkodás és tervezés útján létrehozni. Ez annak köszönhető, mert Allah különleges anatómiai tulajdonságokkal ruházta fel az emberszabásúakat, de nem látta el őket tudatossággal, elmével és lélekkel. Az a tény, hogy az emberszabású rendelkezik néhány képességgel, egyáltalán nem bizonyítja azt az állítást, hogy az ember őse.

Az Allah áldásaként adott lélek teszi az embert emberré.

Állításuk érdekében a darwinisták az emberek és majmok közötti legfontosabb különbséget próbálják meg feledtetni. AZ EMBER OLYAN ÉLŐLÉNY, AMELY KÉPES KIJELENTENI, HOGY “ÉN VAGYOK”, AKI TISZTÁBAN VAN LÉTEZÉSÉVEL ÉS AZZAL, MIÉRT LETT TEREMTVE, AKI KÉPES LÉTEZÉSÉNEK OKA FELETT TÖPRENGENI ÉS ÍTÉLETET ALKOTNI. AZ EMBERI LÉNY LÉLEKKEL RENDELKEZIK. Ezért az ember az összes többi létformától különböző élőlény. A lélek létezéséhez viszonyítva az anatómiai különbségek és adottságok nem játszanak megkülönböztető szerepet. HA EGY ÉLŐLÉNY FIZIKAILAG NEM IS HASONLÍT AZ EMBERRE, DE LÉLEKKEL RENDELKEZIK, EMBERNEK TEKINTENDŐ. Ez az egyetlen tulajdonság, amely emberré tesz.

EGYETLEN MATERIALISTA MAGYARÁZAT SE TUD OLYAN TUDATOS LÉNYT MUTATNI, AMELY KÉPES AZT MONDANI MAGÁRÓL: ÉN VAGYOK. Egyetlen materialista megközelítés se tud magyarázatot adni a tudatlan létformából, amely nincs tisztában önmaga létezésével, a lélekkel rendelkező és önmaga létezésével tisztában lévő létformába való átmenetre. Ez az, amiről a darwinisták nem szeretnek beszélni, és ami kétségbeeséssel tölti el őket, amikor az úgynevezett emberi evolúcióról beszélnek, mely során rengeteg téves eszmét bizonyítékként tüntetnek fel. (http://darwinistsdilemma.com)

Ezért minden, az emberi evolúcióra vonatkozó állítás, amelyet oly nagyon népszerűsítenek a darwinista kiadványokban, hamis. Először és elsősorban is a darwinistáknak el kell számolniuk azzal, mi teszi az embert emberré, mennyire befolyásolja őket az, amit látnak és hallanak, hogyan gondolkodnak és érvelnek erről, hogyan fejezik ki a tiszteletet, szeretetet és hűséget, illetve hogyan rendelkeznek lélekkel, amely képessé teszi az embert a döntés- és ítélethozatalra. Képtelenek azonban erre a témára magyarázatot adni, mint ahogy lehetetlenség is megmagyarázni. Az embert emberré tevő tudatosság és lélek eredete Allah-tól van. Allah ezt Magától származó áldásként adta és így különböztette meg az embert a többi létformától. A darwinista csalás erről hallgat.

Allah a Koránban megvilágítja, hogy Ő hozza létre az embert Saját szelleméből:

“Az, aki a lehető legjobban teremtett minden dolgot. És az ember teremtését agyagból kezdte el. Aztán a leszármazottait egy alantas folyadék kivonatából. Aztán megformázta őt, és belelehelt a lelkéből. És megadta nektek a hallást, látást, és az érzéseket. Kevéssé adtok hálát.” (A leborulás szúra,7.-9.)

 

A véletlen mutációk elpusztítják az életet és nem tudnak egymáshoz kölcsönösen illő szerveket létrehozni

A darwinisták fenntartják, hogy az élő dolgok véletlen mutáció eredményeként alakulnak ki és vak, tudatlan mutációk idézték elő a Földön ma látható élet ragyogó változatosságát.

Ennek az állításnak komoly logikai buktatója van.

A mutációk törések, akadályok és elmozdulások, amelyek sugárzás- vagy vegyi anyagok hatására jönnek létre a DNS-ben, az élő sejt magjában, amely az összes genetikai információt hordozza. AZ ÖSSZES MUTÁCIÓ KILENCVENKILENC SZÁZALÉKA KÁROSÍTJA A SZERVEZETET, míg a maradék egy százaléknak semmilyen hatása sincs. EGY MUTÁCIÓNÁL SEM FIGYELTÉK MEG EDDIG, HOGY BÁRMELY ORGANIZMUSNAK KEDVEZETT VOLNA. Sőt,

 • a darwinisták állításai szerint a mutációnak a testben mindenhol arányos és kölcsönösen összeillő változásokat kell előidéznie.
 • Az evolúcionista állítások szerint például, ha egy fül mutáció útján alakult ki a jobb oldalon azon a módon, ahogy ők képzelik, a véletlen mutációknak egy második, funkcionálisan ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező fület is kell produkálnia a baloldalon. Az üllőnek, tengelynek és fülkürtnek is tökéletesen kell kifejlődniük.
 • A véletlen mutációknak mindkét oldalon aortabillentyűket kell létrehozniuk. A darwinista állítások szerint a mutációk minden billentyűt tökéletes alakban és a megfelelő helyen, ugyanabban az időben és azonosan hoznak létre.
 • Másképp hatalmas kiegyensúlyozatlanság keletkezne, amely felfordított fülű, rendezetlen fogazatú, különös lényeket eredményezne, akiknek az egyik szeme az orrán, a másik a homlokán van. Mivel ilyen kiegyensúlyozatlanság az életben nem fordul elő, a darwinista állítások értelmében a mutációknak mindent tökéletesen szimmetrikus és egymásba illeszkedő formában kell létrehozniuk.
 • Az a tény azonban, hogy a mutációk 99%-a téves, 1%-a pedig hatástalan, lehetetlenné teszi, hogy a mutációk racionális, harmonikus és szimmetrikus szerveket hozzanak létre egymással pontosan ugyanabban az időben.
 • Az a hatás, amelyet a mutációk szabályos szerkezetekre gyakorolnak olyan, mintha géppuskával lőnének rájuk. Egészséges lényre való véletlenszerű lövés a lény pusztulásához vezet. Az, hogy egyetlen golyónak van-e hatása avagy megszűntet-e egy létező testi fertőzést, vagyis meggyógyítja-e a testet, semmin se változtat. A szervezetet mindenképpen elpusztítja az a másik 99 töltény, amely eltalálja.


A tudomány Darwin- és ateizmus-ellenes

Az evolúció tudományos csalás. A darwinisták hosszú évek óta arra használják a tudományt, hogy félrevezessék az embereket. A TUDOMÁNY MÉGIS A DARWINIZMUS ELLENSÉGE. A TUDOMÁNY KOMMUNIZMUS ÉS MARXIZMUS-ELLENES. A TUDOMÁNY ELPUSZTÍTJA A MARXISTA, ATEISTA ÉS DARVANISTA IDEOLÓGIÁT. A tudomány maga pusztította el a darwinizmust. A tudomány az, amely a legnagyobb csapást mérte a darwinista propagandára. A tudomány az, amely elpusztította az evolúciós csalást, amelyet évek óta plántálnak az emberekbe. A tudomány az, amely elpusztította az ateista filozófia alapját. A tudomány mindenfelé megsemmisíti és elpusztítja a darwinizmust, bárhol is jelenjen meg az vagy váljon beszédtémává. Ezért a TUDOMÁNY jelenti A DARWINISTÁKRA NÉZVE AZ EGYIK LEGNAGYOBB VESZÉLYT.

A tudomány bizonyította be, hogy a fehérjék sosem véletlenül alakulnak ki.

A tudomány volt az, amely felfedte a sejt különleges világát és bebizonyította, hogy ez nem fejlődhet ki puszta véletlen folytán.

A tudomány volt az, amely rámutatott arra, hogy a felfedezett több mint 350 millió kövület nem evolúció eredménye.

A tudomány az, amely rávilágította az élő dolgokban felfedezhető összetettségre és rámutatott arra, hogy az sose jöhetett volna létre evolúció útján.

A tudomány az, amely bebizonyította, hogy egy létforma se válthat át egy másikra.

A tudomány állította ki a Kambriumi-korszak dicső őskövületeit. Ezért a tudomány az, amely a legtöbb bizonyítékot szolgáltatta és még mindig szolgáltatja az evolúció megdöntésére. A tudomány az összes darwinista kijelentést megdöntötte.

A tudomány olyan meglepő következtetésre jut, amely teljesen megcáfolja a darwinistákat, akik azzal próbálják meg álcázni hamisságukat, hogy az evolúciót tudománynak állítják be. A tudomány azonban nemcsak szolgálatot tesz a vallásnak, hanem alá is támasztja a Mindenható Allah létezését. A tudomány azoknak való, akik hisznek Allahban. A tudomány az igaz hívők hasznára válik. Ez a tény lett a darwinisták legnagyobb 21. századi rémálma.

Bizony Allah nem szégyell hasonlatot állítani akár egy szúnyoggal is, vagy valamivel afelett. És azok, akik hisznek, tudják, hogy ez az Igazság Uruktól. De azok, akik hitetlenek, azt mondják: “mit akart Allah ezzel a hasonlattal?” Tévelygésbe visz vele sokakat. És nem visz vele tévelygésbe másokat, csak az engedetlen bűnösöket. (Tehén szúra, 26)

Ti, emberek! Példát állítanak nektek, figyeljetek hát. Bizony azok, akikhez Allahon kívül fohászkodtok sosem fognak teremteni, még ha mind összegyűlnének is hozzá. És ha a légy elragad is tőlük valamit, nem tudják visszavenni tőle. Milyen gyenge a kereső és a keresett! (Zarándoklat szúra, 73)

Hogyan kezdte el a darwinizmus uralni a világot?

A darwinista ideológia olyan csalás, amely teljesen az ámításon alapul és annyira primitív, hogy azt állítja: minden élet keletkezése a véletlennek köszönhető. De annak ellenére, hogy teljesen irracionális, ez a csalás vált uralkodóvá a világ összes országában, kormányában, iskolájában, egyetemén, tudományos körében, munkahelyén, újságjánál, magazinjánál, rádióadójánál és tv állomásánál. A Darwinista diktatúra, egy ravasz és ördögi találmány, az, amely elérte, hogy a darwinista csalás kezdje el uralni a világot. Ez az utóbbi 150 évben működő ravasz diktatúra épp haláltusáját vívja, habár hatása még mindig érződik.


Micheal Reisss, az Angol Királyi Akadémia Oktatási Igazgatóját, azért bocsátották el hirtelen, mert azt javasolta, hogy a Teremtés az iskolai tanmenet része legyen. MÁS OKTATÓK, AKIKET AZÉRT BOCSÁTOTTAK EL HIVATALUKBÓL, MERT A TEREMTÉST TÉNYÉT TÁMOGATTÁK.

Dr. Gavriel Avital, Oktatási Minisztert és a Tudományos Osztály Vezetőjét, elbocsájtották állásából azért, mert az evolúciót megkérdőjelező írott és szóbeli kijelentéseket tett.

A darwinista diktatúra uralma kényszeren, despotizmuson, fenyegetésen és elnyomáson alapul. EVOLÚCIÓTAGADÓ TANÁR a világ egyetlen egyetemén SE TANÍTHAT. EGYETLEN ÁLLAMFŐ SEM JELENTHETI KI, HOGY DARWINIZMUS-ELLENES. EGYETLEN TANÁR SE MONDHATJA AZT A TANÍTVÁNYAINAK, HOGY AZ EVOLÚCIÓ CSALÁS ÉS A TANÍTVÁNYOK SE MONDHATJÁK AZT A TANÁRAIKNAK, HOGY NEM HISZNEK AZ EVOLÚCIÓBAN. Bármelyik professzort vagy tanárt, aki így cselekszik, azonnali hatállyal elmozdítanának a helyéről. A diák megbukna az adott tárgyból. EVOLÚCIÓ-ELLENES MINISZTER NEM MARADHAT A KORMÁNYBAN. Mindaz az erőfeszítés azonban, amit annak érdekében tettek, hogy az evolúció mellett a Teremtés tényét is tanítsák az iskolákban, EDDIG SIKERTELENNEK BIZONYULT.

Jól ismert sajtóorgánumoknak olyan hamis kőzetekről szóló RIPORTOKAT KELL LEKÖZÖLNIÜK, mintha azok az evolúció bizonyítékai lennének. El kell játszaniuk szerepüket a csalásban, különben megjelenésük kerül veszélybe. Az a tudós vagy professor, akinek azért tört derékba a szakmai karriere, mert bemutatta a Teremtést vagy csak egy erről szóló újságra utalt, nem fog új állást találni. Az ilyen ember valószínűleg baráti körét is elveszíti. Természetesen innentől az is lehetetlenné válik számára, hogy ismét tudományos pályán helyezkedjen el.

TOVÁBBI TANÁROK, AKIKET AZÉRT BOCSÁJTOTTAK EL ÁLLÁSUKBÓL, MERT KIÁLLTAK A TEREMTÉST TÉNYE MELLETT
   
 

Az alkalmazott módszer a kényszer, a despotizmus és a fenyegetés. A darwinista diktatúra által alkalmazott fenyegetések és despotikus módszerek miatt az emberek nem tudták nyíltan kifejezni darwinizmus-ellenességüket és a máig szerepet játszanak. A darwinizmus tagadásának megakadályozásához minden létező módszert bevetnek. Másképp a darwinizmusnak nevezett babonás hit hívei elveszítenék azokat az eszközöket, amelyekkel ezt az alaptalan teóriát fenntartják. A hazugságokat fennhangon hirdetik és sértés azokat hazugságoknak minősíteni. Az indulásakor tudományosnak mondott teória lényegében babonás, dogmatikus hitrendszerré vált, amelynek semmi köze a tudományhoz, olyan rendszerré, amelynek tagadása hivatalosan és nyíltan akadályozott. Az igazán érdemleges az, amilyen nyersen és lelkiismeret-furdalás nélkül ezt bemutatják.

Az evolúciós elmélet, amely annyi katasztrófával sújtotta a világot, megpróbálja a tudomány fejlődését megakadályozni

MA DOLLÁR MILLIÓKAT FEKTETNEK BE AZ EVOLÚCIÓT TÁMOGATÓ TANULMÁNYOKBA. Az evolúció tanulmányozása azt jelenti, hogy vagyonokat költenek új csalások gyártására és azok elhintésére a médiában. Ezt a pénzt, amit az orvostudomány, például a rák vagy az Alzheimer-kór kezelésére vagy az Afrikában, éhínségben meghaló milliókra lehetett volna költeni, elveszik az ártatlan emberektől és csalásra pazarolják.

Az evolúció, amely az elmúlt 150 év legnagyobb csalása, az egész világon elterjedt és a darwinista diktatúra technikáinak segítségével hipnotizálta az emberek. Amint láttuk, a darwinizmust nem a tudományos jellege, hanem a miatt támogatják világszerte, mert az embereket rákényszerítik, és arra idomítják, hogy higgyenek benne és azért is, mert a darwinista diktatúra féltékeny védelmét élvezi. Nem szabad, hogy megtévesszen az a tény, amely szerint a többség látszólagosan támogatja ezt az elméletet, mert néhányan nincsenek tisztában azzal, hogy a darwinizmus a legnagyobb csalás, míg mások csak azért támogatják látszólagosan, mert félnek, hogy elveszítik állásukat vagy éles kritikát váltanak ki vele. A DARWINISTA DIKTATÚRA, AMELY EGY TÖKÉLETESEN SÁTÁNI RENDSZER, világhatalma és rothadt alapjai egyenként semmisülnek meg. Allah engedelmével az evolúciós-elmélet teljes megsemmisülése csak idő kérdése, amely már nem várat magára sokáig.

A Teremtés Atlasza és a darwinisták, akik elvesztették ideológiájukban való hitüket

Amikor sötét szobában lévő embernek azt mondják, hogy kívül sötét van, ötven százalék esélye van arra, hogy valószínűleg el fogja azt hinni. De amikor egy repedésen keresztül megpillantja a Napot, nem lehet már többé meggyőzni arról, hogy sötét van.Anne Brasseur, luxemburgi politikus, aki jelentést nyújtott be a strasbourgi székhelyű Európai Bizottságnak, a Teremtés Atlaszát mutatta fel az összegyűlt újságíróknak és így folytatta:

"Harun Yahya muzulmán, török Istenhívő. Ez az első kötet a három közül. Két nyelven, angolul és franciául, osztottuk szét Európában. A könyv arról szól, hogy az evolúció-elmélet hazugság, a darwinizmus a terror fő oka és ez felelős a 20. századi diktátorokért is.”

A darwinisták pontosan ugyanettől a dilemmától szenvednek. A darwinisták 150 éve szégyentelenül mindenféle csalást követnek el, amit tudománynak álcáznak. A legkevésbé sem szégyellték ezt, mert meggyőzték magukat, hogy ezekkel a hamis írásokkal be tudják csapni az embereket. A hazugságot intenzív képzéssel, vizuális hatásokkal és hipnózissal egészítették ki, amellyel meglepően magas szintű támogatást szereztek. Éppen akkor, amikor minden a darwinisták tervei szerint alakult és az emberek már-már hipnotikus transzba estek, éppen akkor, amikor az evolúció tagadása bűnné kezdett válni, az emberek hirtelen meglátták a Napot. Ez a Nap a Teremtés Atlasza volt.

A Teremtés Atlaszának hirtelen világszerte történő elterjedésével már nem lehetett többé az embereket az evolúció létezéséről meggyőzni. Egyetlen darwinista sem tagadhatta a Teremtés Atlaszában bemutatott ezernyi élő őskövületet. Ráadásul e csodálatos könyvben bemutatott egyetlen őskövület bőven elegendő volt ahhoz, hogy az evolúciót megsemmisítse.

A franciaországi sajtó, amely a darwinizmus egyik bástyája, ezért rettenetesen megijedt a Teremtés Atlaszától és ilyeneket jelentett meg: “A francia történelem legnagyobb katasztrófája”, “Katasztrófa hullott az égből”, illetve, “Több száz éves kultúránk összeomlott".

A darwinista Európai Parlament e ragyogó könyvet az evolúciótanítás akadályának tekintette és pánikot keltett körülötte: több száz darwinista sajtószervezet volt kénytelen elismerni az Atlasz megdöbbentő globális hatását.


A Teremtés Atlasza a hívők megerősödésének eszköze lett


Az, hogy Oktar úr világszerte elterjesztette azt a tényt, miszerint egyetlen fehérje sem alakulhat ki véletlenül és a Teremtés Atlaszával bebizonyította, hogy életformák milliói maradtak meg változatlan formában, bizonyult a legbefolyásosabb tevékenységnek az evolúció leggyorsabb megszűntetéséhez. E hatalmas sikernek köszönhetően hívő muszlimok, keresztények és zsidók válhattak szabadon cselekvővé és nyerhették vissza önbizalmukat. Néhány őszinte hívő, akiket azelőtt a darwinisták megbénítottak, legyőztek és gyakorlatilag képtelenek voltak bármilyen tevékenységet folytatni, kezdett erőre kapni e fontos munka megjelenésekor. Oktar úr értékes és határozott tevékenységének köszönhetően, amely az evolúció megsemmisítését célozta meg, VÁLT LEHETŐVÉ OLYAN KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE, AMELYEK KIMUTATTÁK AZ EVOLÚCIÓ CSALÁSON ALAPULÓ JELLEGÉT ÉS ARRA SZÓLÍTOTTÁK FEL AZ EMBEREKET AZ AMERIKAI KATONAI BÁZISOKON, HOGY ALLAH EGYEDÜLISÉGÉBEN HIGYJENEK ÉS A LONDONI UTCÁKON SZABADON KÖZLEKEDŐ BUSZOK OLDALÁN HIRDESSÉK AZT, HOGY “ISTEN LÉTEZIK”.

E fontos események kezdetén több ezer fős létszámú, a TEREMTÉSRŐL SZÓLÓ KONFERENCIÁT tartottak Kanadában, Amerikában, Svájcban, Belgiumban, Németországban, Ausztráliában és Új-Zélandon, Franciaországban, Dániában, Svédországban, Indonéziában és Malajziában, Singapore-ban, Dubaiban és más országokban, miközben tévé állomások és újságok világszerte számoltak be e nagy eredményről.

Rögtön a hatalmas sikert követően a darwinisták elvesztették hitüket ebben a babonás vallásban. Nem volt többé erejük ahhoz, hogy védjék azt a csalást, amit évekig elkövettek, illetve, hogy új hamisságokkal álljanak elő. A DARWINISTA ÚJSÁGOK SORRA SZŰNTEK MEG NEM ANYAGI MEGFONTOLÁS MIATT, HANEM AZÉRT CSUPÁN, MERT ELVESZTETTÉK A HITET és beszűntették megjelenésüket. Világhírű darwinista kiadványok, amelyek majdnem heti rendszerességgel számoltak be újabbnál újabb csalásra vonatkozó állításokról, MOST KÉPTELENEK AKÁR EGYET IS BEMUTATNI. A darwinista propaganda, a darwinizmus egyedüli erőforrása, csendesen kimúlt. A darwinisták, akik minden egyes alkalommal, az evolúcióval álltak elő különböző propaganda technikák használatával, hirtelen elhallgattak és nem akarnak többé megszégyenülni.

A londoni buszokon lévő plakátok, amelyek a Teremtés Atlaszát népszerűsítik. >>>

AZ ADNAN OKTAR MŰVEIN ALAPULÓ TEREMTÉSRŐL SZÓLÓ KONFERENCIÁK NAGY VISSZHANGOT VÁLTOTTAK KI A VILÁG NAGYVÁROSAIBAN.
Svájc- Lausanne >>> Svájc- Lausanne >>>
Németország Luenen >>> Franciaország Párizs >>>
Az Adnan Oktarnak adott érem, amellyel a San Antonio légibázison (USA) tartott konferencia után tüntették ki.

Mindig nyitva áll az ajtó, hogy a darwinizmus rémétől megszabaduljunk

Az Utolsó Időkben, amelyben élünk és amelyben Hazrat Mehdi (blv) és Jézus próféta (blv) meg fog jelenni, az összes babonás, hamis vallás rettenetes és hatalmas robajjal fog összeomlani. Ezt az összeomlást senki sem akadályozhatja meg. Ez Allah törvénye. Allah ezt a kiterjedt és átfogó összeomlást Oktar úr művein keresztül idézi elő. Mindenki, aki eddig vakon hitt a darwinizmusban, hamarosan csodálkozva fog rádöbbenni arra, mennyire becsapták, miközben a darwinisták sajnálni fogják hamis helyzetüket. Sose késő azonban, hogy vereségük és hibáik elismerésével, amely nagy erény, előálljanak az igazsággal. Ezért minden darwinistának, aki felismerte azt az rémet, amely a darwinizmus valójában, természetesen esélye van arra, hogy addig javítsa ki ezt a rettenetes hibát, amelynek az életét szentelte, amíg a Földön él.