Albanian . Azərbaycani . العربية . Bengali . Bosanski . Burmese . 中文 . Czech . Danske . Deutsch . English . Française . Hausa . Hungarian . Indonesian . Italiano . Kyrgyz . Macedonian . Malay . Malayalam . Nederlandse . Norwegian . Pashto . Persian . Portuguese . Serbiana . Sindhi . Spanish . Svenska .Swahili . Thai . Türkçe . اردو

HET DARWINISME, DE GROOTSTE VALSTRIK VAN DE ANTICHRIST, IS VERSLAGEN MET EEN INTELLECTUELE STRIJD

Waarom vormt het darwinisme een bedreiging?


Charles Darwin

Het darwinisme is een heidense religie die toevalligheden verafgoodt.

Het darwinisme is het grootste geval van wetenschapsfraude in de wereld.

Elke bewering die darwinisten naar voren brengen onder de noemer van evolutie, is een leugen.

De evolutietheorie heeft niets te maken met wetenschap.

De darwinistische ideologie is een valse religie, verzonnen om individuen en samenlevingen te verwijderen van het geloof in Allah (God) (Allah is verheven). Deze bloedige ideologie is de grootste stroming van de Antichrist in de eindtijd, en heeft massa's, zonder dat zij er zich bewust van werden, gesleurd in de richting van ongodsdienstigheid, oorlogen, onrecht en pijn. Het darwinisme vormt het fundament van alle ongodsdienstige stromingen, waaronder het atheïsme, het communisme en het materialisme. Alle oorlogen, terroristische aanslagen, massamoorden, genocides, wreedheden en fataliteiten, die de aarde ellende brachten, vinden hun oorsprong in het darwinisme. Het darwinisme is het meest verraderlijke en het meest perverse werktuig van de Antichrist.

Volgens de valse opvattingen van de darwinisten is de mens slechts een dier. Daarom zijn darwinisten van mening dat de waarde die men toekent aan de mens, daarmee evenredig dient te zijn. Darwins kernidee kan samengevat worden als "de mens is een strijdend dier". Als gevolg daarvan werd een ideologie ontwikkeld, die berust op het principe "de sterkste overleeft". Personen die deze darwinistische ideologie omarmden, gaven de aanleiding tot bloeddorstige stromingen zoals het communisme en het fascisme, en sleepten de hele wereld tot een ramp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, die plaatsvond doordat de darwinistische gedachtengoed met deze stromingen verspreid werd, kwamen meer dan 250 miljoen mensen om het leven, en de dodentol ten gevolge van terreuraanslagen, die hun oorsprong vinden in het darwinisme, liep op tot boven een miljard.

Ook alle interne conflicten, oorlogen en terreuraanslagen die heden ten dage plaatsvinden, steunen, zonder uitzondering, op het darwinisme. Om die reden vormt de darwinistische ideologie het grootste onheil van de Antichrist in de eindtijd, waarin we ons nu bevinden. De enige manier om het geloof in Allah over heel de wereld te verspreiden en alle wreedheden en ongemakken op aarde te stoppen, is het uit de weg ruimen van de heidense religie van het darwinisme.

Ook alle interne conflicten, oorlogen en terreuraanslagen die heden ten dage plaatsvinden, steunen, zonder uitzondering, op het darwinisme.

Deze heidense godsdienst steunt op een erg omvangrijke fraude. Om die reden is het bijzonder gemakkelijk om het valse evolutiegeloof wetenschappelijk onderuit te halen. Tijdens de 21ste eeuw werden alle irrationele redeneringen en vervalsingen van deze foutieve theorie blootgelegd. Zoals u zult zien nadat u de informatie op deze site gelezen zal hebben, zal naarmate het bedrog van de evolutieleer ontmaskerd wordt, de valse religie van de evolutie, die de wereld bedroog en de mensheid ellende bracht, geheel verdwijnen.

De valse godheid van de evolutionisten: toevalligheden


Nu de heer Adnan Oktar de onredelijkheid en absurditeit van de bewering omtrent toevalligheden, over de hele wereld blootgelegd heeft, houden darwinisten zich terug om het woord toeval expliciet te gebruiken.

Volgens darwinisten kwam de prachtige verscheidenheid aan leven over de hele wereld, “PER TOEVAL” tot bestaan. Om niet te zeggen “Allah schiep” (Allah is verheven), hebben darwinisten de toevalligheden verafgood en beweerd dat de bron van de prachtige levende systemen met een schitterende complexiteit, blinde, onbewuste gebeurtenissen zijn. Het darwinistisch bedrog werd gefundeerd op een dermate simpele en belachelijke redenering. Het is een groot wonder dat professoren die doceren aan universiteiten, en wetenschappers en lesgevers die jarenlang gestudeerd en onderzoek verricht hebben, kunnen spreken van willekeurige gebeurtenissen die geen besef bezitten, als zijnde een superieure schepper die kan nadenken, voorzorgmaatregelen nemen en bijzondere systemen voortbrengen (Allah is verheven).

Toevalligheden zijn de valse godheden van de darwinisten, die zogezegd in staat zijn om alles waar te maken en wonderen tot stand te brengen. Volgens de simpele denkwereld van darwinisten zouden tijd en toevalligheden samen, alles kunnen scheppen. Dit irrationeel geloof houdt in dat toevalligheden erin geslaagd zijn wat mensen niet kunnen, en hoe dan ook een kennisniveau, vaardigheid en technische middelen bereikt hebben die superieur zijn aan laboratoria en wetenschappers. Uiteraard is het voor een persoon die nadenkt en een redeneervermogen bezit, niet mogelijk om een dergelijke bewering te aanvaarden. Zo hebben de boeken die de heer Adnan Oktar, nu al een periode langer dan 30 jaar schrijft om de ongeldigheid van de evolutietheorie duidelijk te maken, de mensen geholpen om de irrationaliteit en leegheid van de evolutionistische bewering beter te zien.

Nu de heer Adnan Oktar de onredelijkheid en absurditeit van de bewering omtrent toevalligheden, over de hele wereld blootgelegd heeft, houden darwinisten zich terug om het woord toeval expliciet te gebruiken. Deze keer proberen ze te voorkomen dat ze belachelijk gemaakt worden, door toeval te vervangen door synoniemen die een zelfde mate van irrationaliteit impliceren. Maar het maakt niet uit of ze per toeval, willekeurig of random zeggen, hetgeen dat met elk ervan verteld wordt, is dat simpele, onbewuste gebeurtenissen, uit het niets een bijzonder mooie wereld van leven geschapen hebben, waarin bewustzijn, evenwichten, symmetrie, complexiteit en esthetiek aanwezig zijn. Deze beweringen maken de toestand van de darwinisten betreurenswaardig.

Darwinisten, die aan de hand van ongelooflijk absurde scenario’s een evolutionaire verklaring proberen te brengen aan de oorsprong van het leven, KUNNEN IN WERKELIJKHEID NOG NIET VERKLAREN HOE EEN ENKEL EIWITMOLECULE VANZELF TOT STAND KWAM. Dit is het belangrijkste feit dat men voor ogen moet houden over de darwinistische fraude. Darwinisten die nog niet het ontstaan van één eiwitmolecule kunnen verklaren, plegen regelrecht bedrog. Elk verhaal dat ze vertellen over het ontstaan van leven, is verzonnen. Het uitkomen van dit feit en de ten toon stelling aan heel de wereld van honderden miljoenen levende fossielen, die miljoenen jaren geen enkele verandering ondergaan hebben, betekenen het einde voor het darwinisme.

Voor de Ondergang van de Evolutieleer Volstonden Twee Principiële Bewijzen

1-Het bestaan van één enkel eiwitmolecule haalt de evolutieleer neer

Darwinisten mogen zo veel bedrieglijke boeken, volgepropt met formules, schrijven, neppe fossielen in elkaar steken, en demagogische aanvallen maken op wetenschappelijke bewijzen voor de schepping als ze maar willen, ze mogen ook een zaal behangen met posters vol met fantasierijke tekeningen onder de noemer van evolutietentoonstelling, maar dat zal niets veranderen aan hun nederlaag. Want DARWINISTEN KUNNEN NOG NIET VERKLAREN HOE EEN ENKEL EIWITMOLECULE TOT STAND KWAM.

De kans op het vanzelf tot stand komen van een eiwitmolecule, een fundamentele bouwsteen van levende wezens, IS NUL. Want voor het ontstaan van een eiwit is het VEREIST dat een HONDERDTAL EIWITTEN reeds ter plekke en gereed zijn. Het is zelfs niet nodig om in de details van deze buitengewoon complexe structuur te gaan. Het feit dat een eiwitmolecule niet tot stand kan komen zonder de aanwezigheid van andere eiwitten, SLOOPT –op zich al- DE GRONDSLAGEN VAN HET DARWINISME. De nederlaag van de darwinisten in confrontatie met een eiwitmolecule, blijft daar niet bij.

Daarnaast,

 • is het DNA nodig voor het ontstaan van een eiwit

 • kan het DNA niet ontstaan zonder de aanwezigheid van eiwitten
 • kunnen eiwitten niet ontstaan zonder de aanwezigheid van DNA

 • kunnen eiwitten niet ontstaan zonder dat er eiwitten zijn
 • bij het ontbreken van zelfs een van de eiwitten die deelnemen aan de eiwitsynthese, kan er geen eiwit ontstaan
 • Zonder ribosomen kan er geen eiwit ontstaan

 • Zonder de aanwezigheid van RNA kan er geen eiwit aangemaakt worden
 •  Zonder ATP kan er geen eiwitmolecule tot stand komen
 • Zonder de aanwezigheid van het mitochondrium dat ATP aanmaakt, kan er ook geen eiwit ontstaan
 • Zonder de celkern kan er geen eiwit ontstaan

 • Zonder de aanwezigheid van cytoplasma kan er ook geen eiwitmolecule  tot stand komen
 • Indien een van de celorganellen ontbreekt, kan er geen eiwit ontstaan
 • Voor het bestaan en functioneren van alle organellen zijn er ook eiwitten nodig
 • Zonder de aanwezigheid van deze organellen kan er ook op geen enkele wijze een eiwit ontstaan.

Kortom,

DE AANWEZIGHEID VAN DE GEHELE CEL IS NOODZAKELIJK VOOR HET ONTSTAAN VAN EEN EIWITMOLECULE. Zolang de cel er niet is met zijn schitterende complexiteit, waarnaar men vandaag onderzoek verricht, en waarvan men een heel klein deel begrijpt, KAN GEEN ENKEL EIWITMOLECULE ONTSTAAN.

Dit feit dwong evolutionisten ertoe om geheel nieuwe scenario's te bedenken. Zo is de bewering van "de molecule die zichzelf kopieerde" van Dawkins en een aantal andere darwinisten, buitengewoon absurd en enkel gericht op het misleiden van mensen. GEEN ENKELE MOLECULE IN DE MENSELIJKE CELLEN BEZIT DE MOGELIJKHEID OM SPONTAAN ZICHZELF TE KOPIEREN EN TE VERMEERDEREN ZONDER DE HULP VAN EEN ANDERE MOLECULE.

Zoals men ziet, stort de evolutietheorie al van in haar begin, helemaal in. Dat darwinisten, die hopeloos zijn tegenover één eiwitmolecule, de mensen proberen te misleiden over de verscheidenheid aan leven op aarde, toont duidelijk de omvang van het darwinistisch bedrog aan.

2-De Evolutieleer is Verslagen met 350 Miljoen Fossielen

Darwinisten plegen ook fraude met fossielen. Ze misleiden de mensen steeds met tussenvormen die zij zelf in elkaar gestoken hebben, en plegen bedrog met behulp van verzonnen tekeningen, valse modellen en reconstructies. Gebruik makende van deze methoden willen ze hun inprenting verspreiden. Maar tot op de dag van vandaag kon er geen evolutionist een fossiel in zijn handen nemen en zeggen: "we hebben de evolutie bewezen". Want dat is niet mogelijk. ER BESTAAT GEEN ENKEL OVERGANGSVORM.

Dit is een schokkend feit voor degenen die jarenlang blootgesteld werden aan de bedrieglijke indoctrinatie van de darwinisten. Want in alle darwinistische publicaties wordt er gesproken van overgangsvormen die de evolutie aantonen, terwijl er geen enkel overgangsvorm bestaat die de evolutie aantoont. Dit is een van de grootste leugens verzonnen door darwinisten.

Tot op het heden zijn er meer dan 350 miljoen fossielen opgegraven. Hiervan IS GEEN ENKEL EEN OVERGANGSFOSSIEL. Elk fossiel dat darwinisten op hun voorpagina publiceerden als zijnde een tussenvorm, bleek wat later een bedrog te zijn. Een heel groot deel van de 350 miljoen fossielen, behoren toe tot miljoenen jaren oude leden van soorten die vandaag nog leven. Dit zijn de levende fossielen, die aantonen dat levende wezens gedurende miljoenen jaren geen enkele verandering ondergaan hebben. Een deel van deze fossielen behoort tot levende wezens die in het verleden leefden, maar nu uitgestorven zijn. Fossielen bewijzen dat deze wezens honderden miljoenen jaren geleden een erg brede en verbluffende complexiteit vertoonden. Deze toestand wijst op de definitieve en wetenschappelijke ondergang van de evolutieleer.

Dat fossielen de evolutieleer weigeren, is de tweede grote slag toegebracht aan het darwinisme. Elke wetenschapstak ontkracht de evolutieleer. Elke wetenschappelijke ontdekking haalt de evolutieleer elke keer met nieuwe bewijzen onderuit. Maar omdat deze twee bewijzen waarop we staan –de nederlaag van de evolutieleer tegenover eiwitten en fossielen- volstaan om de evolutieleer af te breken, is het niet nodig om de andere details die de evolutieleer ontzenuwen, te bespreken. Deze gigantische klap heeft het darwinisme met de grond gelijk gemaakt. Maar toch zullen we verderop sommige onderwerpen toelichten om te antwoorden op beweringen van evolutionisten.

  LEVENDE FOSSIELEN VERWERPEN DE EVOLUTIELEER  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Speculaties Over de Denkbeeldige Evolutie van de Mens Vormen een Belangrijk Deel van het Darwinistisch Bedrog

De darwinistische dictatuur die wereldwijde heerschappij bezit en waarvan we de details hieronder zullen bespreken, maakt al jarenlang gebruik van de invloedrijke media die ze in haar monopolie heeft, om het bedrog van “aapmens” te propageren. Zowat elke apenfossiel dat opgegraven werd, hebben ze benut voor dit bedrog. Maar op elke keer werd het bewezen dat het fossiel toebehoort aan een gewone aap, en moesten ze zich stilletjes terugtrekken. Dit is een heel beruchte darwinistische bedriegerij. Daarnaast brengen darwinisten, om de gelijkenissen tussen aap en mens te beklemtonen, een aap in de voorgrond, en geven ze shows om hun verschillende handelingen, omgang met voorwerpen, en leercapaciteiten te benadrukken. Het doel daarbij is het aanvaardbaar laten lijken voor niet goed geïnformeerde lezers van de beruchte darwinistische bedriegerij dat de mens afstamt van de aap.

Het is waar dat bepaalde eigenschappen van apen gelijkenissen vertonen met de menselijke kenmerken. Maar dit verandert niets aan het feit dat de aap en de mens twee geheel aparte wezens zijn. De aap zal, met de toestemming van Allah, gedurende zijn bestaan op aarde, een aap blijven, ongeacht wat hem aangeleerd wordt, hij zal nooit menselijke capaciteiten kunnen krijgen zoals nadenken, waarnemen, becommentariëren, visionair zijn, verstand, beschouwen, gepland en bewust handelen en praten. Hoe vaak de zaken ook herhaald worden, een aap zal nooit in staat zijn om vliegtuigen te ontwerpen, wolkenkrabbers te bouwen, gedichten te schrijven of de laboratorium binnen te gaan om mensen te bestuderen. Ongeacht hoe hij opgevoed wordt, een aap zal nooit een project kunnen ontwerpen, of op geplande wijze een hogere niveau van beschaving kunnen bereiken. Want de aap bezit de anatomische eigenschappen die Allah hem speciaal gegeven heeft en die hem een aap maken, en ontbreekt, als allerbelangrijkste, het geweten, het verstand en de ziel die de mens een mens maken. Het feit dat hij enkele vaardigheden bezit, bewijst natuurlijk helemaal niet dat hij de voorouder van de mens is.

Hetgeen de mens een mens maakt, is de ziel die Allah hem geschonken heeft als een zegening

Bij het naar voren brengen van deze beweringen trachten darwinisten om het belangrijkste verschil tussen de mens en het dier te doen vergeten. DE MENS IS EEN WEZEN DIE "IK BEN" ZEGT, ZICH BEWUST IS VAN ZIJN BESTAAN EN IN STAAT IS OM ZICH AF TE VRAGEN WAAROM HIJ GESCHAPEN IS EN BESTAAT, EN OM TE REDENEREN. DE MENS BEZIT EEN ZIEL. Dit wezenlijk verschil onderscheidt hem van alle andere levende wezens. Wat betreft het bestaan van de ziel, zijn anatomische verschillen en vaardigheden, nietszeggend. INDIEN EEN WEZEN QUA UITZICHT NIET OP EEN MENS LIJKT, MAAR EEN ZIEL BEZIT, DAN IS HIJ EEN MENS. Dat is hetgeen hem een mens maakt.

EEN BEWUST WEZEN DAT "IK BEN" ZEGT EN ZIJN EIGEN BESTAAN BESEFT, KAN NIET MET HET MATERIALISTISME VERKLAARD WORDEN. Geen materialistische uitleg kan verklaren hoe een schepsel dat zich niet bewust was van zijn bestaan en geen besef had, veranderde in een wezen dat zich bewust is van zijn bestaan. Dit is het unieke onderwerp dat darwinisten, wanneer ze over de valse evolutie van de mens spreken en talloze valse schedels als bewijs proberen te presenteren, vermijden omdat het hen letterlijk in wanhoop brengt.

Daarom zijn de beweringen over de menselijke evolutie die veelvuldig gepropageerd worden in darwinistische publicaties, werkelijk bedrog. Darwinisten dienen, om te beginnen, een verklaring brengen voor de "ziel" die de mens een mens maakt, ervoor zorgt hij onder de indruk raakt van wat hij ziet en hoort, daarover nadenkt, verstand heeft, opvattingen als respect, liefde, en trouw bezit en redeneringen kan opbouwen. Maar hiervoor kunnen ze geen enkele verklaring naar voren brengen, en het is ook niet mogelijk dat ze het zouden kunnen. Want de oorsprong van het bewustzijn, de ziel die de mens een mens maakt, behoort toe tot Allah. Allah begiftigde, uit Zijn Barmhartigheid, de mens daarmee, en maakte hem in dit opzicht anders dan de andere levende wezens. Het darwinistisch bedrog heeft hier op hulpeloze wijze, niets op te zeggen.

Allah openbaart in de Koran dat Hij de mens van Zijn geest geschapen heeft:

Die de schepping van alles voltooide. En Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een uittreksel van een nietige vloeistof. Dan vormde Hij hem en ademde hem van Zijn geest in. En Hij gaf u oren, ogen en hart. Maar gij betoont weinig dankbaarheid. (Soera as-Sadjdah, 7-9)

Random Mutations Destroy Life and Cannot Produce Mutually Compatible Organs

Darwinisten beweren dat levende wezens evolueren als een gevolg van toevallige mutaties en dat de blinde en onbewuste mutaties leidden tot de verbluffende verscheidenheid aan leven, die we zien op de aarde.

Deze bewering vertegenwoordigt een ernstige redenatiefout.

Mutaties zijn breuken, degradaties en verplaatsingen als een gevolg van straling en chemische effecten, in het DNA in de kern van de levende cel, dat alle genetische informatie bevat. NEGENENNEGENTIG PROCENT VAN ALLE MUTATIES SCHAADT HET ORGANISME. De resterende 1% heeft geen effect. GEEN MUTATIE DIE OOIT WAARGENOMEN WERD, BLEEK EEN VOORDEEL OP TE LEVEREN. Bovendien:

 • Volgens de bewering van darwinisten moeten mutaties overal in het lichaam voor veranderingen zorgen, die onderling verenigbaar zijn.
 • Bijvoorbeeld, indien in overeenstemming met de evolutionistische beweringen aan de rechterkant een oor gevormd is, moeten willekeurige mutaties aan de linkerkant met dezelfde symmetrie, op dezelfde manier een tweede functionele oor vormen met de zelfde kenmerken. Hamer, stijgbeugel en aambeeld moeten op een perfecte en gelijke wijze tot stand komen.
 • Willekeurige mutaties moeten de coronaire kleppen aan beide zijden op dezelfde wijze vormen. Volgens de darwinistische claims moeten mutaties alle kleppen in hun perfecte vorm, precies op de juiste plaats, foutloos, tezelfdertijd en met een gelijke harmonie ontstaan. Dit moet zo gebeuren voor alle organen van het lichaam.
 • Anders zou er een enorme onbalans zijn, en zouden er rare wezens moeten ontstaan met bijvoorbeeld een oor die ondersteboven hangt, een afwijkende tand, een oog op het voorhoofd en een op de neus. Aangezien er in het leven geen dergelijke onbalans aanwezig is, moeten darwinisten beweren dat mutaties alles in symmetrie en onderling compatibel teweeg gebracht hebben.
 • Maar het feit dat 99% van de mutaties schadelijk en de overige 1% ineffectief is, maakt het onmogelijk dat ze rationele, harmonieuze en symmetrische organen kunnen aanmaken, precies op hetzelfde moment.
 • Het effect van mutaties is vergelijkbaar als dat van het schieten met een machinegeweer op een regelmatige structuur. Willekeurige schoten op een degelijk object zijn compleet destructief. Indien een kogel geen effect heeft, of een infectie die aanwezig was in het lichaam weg verbrandt en geneest, maakt geen verschil. Het organisme zal al vernietigd zijn met de 99 kogels die raak waren.

Wetenschap is anti-darwinistisch, anti-atheïstisch

De evolutieleer is een fraude in de wetenschap. Darwinisten maakten jarenlang gebruik van de wetenschap om de mensen te kunnen misleiden met de evolutieleer. Maar WETENSCHAP IS DE VIJAND VAN HET DARWINISME. WETENSCHAP IS TEGEN HET ATHEISME. WETENSCHAP IS ANTI-COMMUNISTISCH, ANTI-MARXISTISCH. WETENSCHAP IS EEN STRUCTUUR DIE HET MARXISTISCH, ATHEISTISCH EN DARWINISTISCH DENKEN VERGRUIST. Hetgeen dat het darwinisme afbrak, was de wetenschap. De darwinistische propaganda kreeg de zwaarste klappen van de wetenschap. Wetenschap heeft het evolutiebedrog, dat voor jaren opgelegd werd aan de massa's, een nederlaag toegebracht. Wetenschap heeft de fundamenten van de atheïstische filosofie gesloopt. Waar de wetenschap ook gaat, waar ze ook te voorschijn komt, ze verbrijzelt en vernietigt het darwinisme. Om die reden is de WETENSCHAP UITGEGROEID TOT EEN VAN DE GROOTSTE PIJNEN VAN DE DARWINISTEN.

Het was de wetenschap die aantoonde dat eiwitten niet per toeval kunnen ontstaan.

Het was de wetenschap die de buitengewone wereld van de cel aan het licht bracht en bewees dat ze nooit kan evolueren.

Het was de wetenschap die aantoonde dat de meer dan 350 miljoen fossielen niet veranderden.

Het was de wetenschap die de complexe structuren in de levende wezens onthulde, en bewees dat deze structuren niet door evolutie ontstaan kunnen zijn.

Het was de wetenschap die de onmogelijkheid aantoonde van het in elkaar veranderen van levende wezens.

Het was de wetenschap die de prachtige fossielen van het Cambium blootlegde. Zo bracht de wetenschap alle bewijzen die de evolutietheorie onderuit halen, aan het licht, en gaat ze door met dat te doen. Alle beweringen van de darwinisten zijn afgebroken door de wetenschap.

De wetenschap haalde de darwinisten, die hun bedriegerijen proberen goed te spreken door te zeggen "evolutie is wetenschap", materieel en geestelijk neer, en bracht ons naar een prachtige conclusie. De wetenschap is enkel de religie dienstig, ze levert bewijzen voor het Almachtig Bestaan van Allah. Wetenschap is er voor hen die in Allah geloven. Wetenschap is gunstig voor oprechte religieuzen. Dit feit is in de 21ste eeuw de grootste nachtmerrie van de darwinisten.

Waarlijk, Allah acht het niet beneden zich, een mug of iets nog kleiners als gelijkenis te stellen. Zij die geloven weten, dat dit de Waarheid van hun Heer is, terwijl degenen, die niet geloven, zeggen: "Wat bedoelt Allah met zulk een voorbeeld?" Velen laat Hij daardoor dwalen en velen leidt Hij daardoor terecht - en niemand laat Hij daarmede dwalen, dan de ongehoorzamen. (Soera al-Baqarah, 26)

O mensen, een gelijkenis wordt gegeven, luistert er naar. Voorzeker, degenen die gij in plaats van Allah aanbidt kunnen zelfs geen vlieg scheppen, al zouden zij daar allen toe samenwerken. En indien een vlieg iets van hen zou wegnemen, zouden zij dat niet kunnen terugnemen. Zwak is zowel de zoeker als de gezochte. (Soera al-Hadj, 73)

Hoe Bereikte het Darwinisme Heerschappij Over de Wereld?

De darwinistische ideologie, die volledig op fraude berust, is een primitief bedrog dat beweert dat al het leven op aarde per toeval ontstaan is. Maar ondanks dat ze zo irrationeel is, heerst ze in alle staten, regeringen, scholen, universiteiten, onderzoeksgroepen, kantoren, kranten, tijdschriften en televisiezenders over de wereld. Wat voor de verspreiding van het darwinisme over de hele wereld zorgde, is de darwinistische dictatuur, een verraderlijke instelling van de Antichrist. Deze frauduleuze dictatuur, die al 150 jaar in werking is, heeft nu moeite om in leven te blijven, maar haar invloeden blijven zich verderzetten.


Michael Reiss, Directeur van Onderwijs aan de Britse Royal Academy, werd haastig verwijderd van zijn ambt omdat hij voorstelde dat de scheppingsleer ook opgenomen wordt in de leerplannen van de scholen.

Dr. Gavriel Avital, Hoofd van de Afdeling Wetenschappen van de Ministerie van Onderwijs, werd verwijderd van zijn functie vanwege zijn geschreven en gesproken uitdrukkingen waarin hij de evolutieleer in vraag stelde.

De heerschappij van de darwinistische dictatuur steunt op oplegging, tirannie, intimidatie en druk. Vandaag kan in bijna geen enkele universiteit op aarde EEN PROFESSOR DIE TEGEN DE EVOLUTIELEER IS, DOCEREN. DE PREMIER VAN GEEN ENKEL LAND KAN VERKLAREN DAT HIJ
ANTI-DARWINISTISCH IS. GEEN LEERKRACHT KAN AAN EEN STUDENT HET BEDROG VAN DE EVOLUTIELEER UITLEGGEN, EN STUDENTEN KUNNEN HUN ONDERWIJZERS OOK NIET VERTELLEN DAT ZE NIET IN DE EVOLUTIELEER GELOVEN. Een professor of leerkracht die zoiets doet, wordt meteen verwijderd van zijn beroep. Een student kan daarvoor blijven zitten. HET IS NIET MOGELIJK DAT EEN ANTI-EVOLUTIONISCHE MINISTER IN DE REGERING BLIJFT. Alle inspanningen die gedaan werden opdat het feit van de schepping, naast de evolutieleer, in scholen onderwezen zou worden, BRACHTEN GEEN RESULTAAT.

Vandaag zijn bekende grote persorganen VERPLICHT om berichten over een nep fossiel dat gepresenteerd is als zijnde een bewijs voor de evolutie, te publiceren. Ze zijn genoodzaakt om deel uit te maken van dit bedrog, anders komen hun publicaties tot een einde. Een wetenschapper of professor, wiens carrière tot een einde kwam doordat hij opkwam voor de schepping, of alleen al sprak over een artikel over de schepping, heeft niet de mogelijkheid om ergens anders aan de slag te gaan. Deze persoon zal mogelijk ook al zijn vrienden kwijtraken. Het is zowat onmogelijk voor hem om terug deel uit te maken van de wetenschappelijke gemeenschap.

ANDERE PROFESSOREN DIE VAN HUN FUNCTIE VERWIJDERD WERDEN OMDAT ZE OPKWAMEN VOOR HET FEIT VAN DE SCHEPPINIG
   
 

De gebruikte methode bestaat uit oplegging, tirannie en intimidatie. Vanwege de bedreigingen en tirannieke toepassingen van de darwinistische dictatuur, konden mensen tot nu toe niet openlijk uitdrukken dat ze tegen het darwinisme zijn, en waren ze bijna genoodzaakt om te acteren. De weigering van het darwinisme wordt belemmerd met alle mogelijke middelen, want zo niet blijft er voor de verdedigers van de valse religie van het darwinisme, geen methode meer over om deze ongegronde theorie in leven te houden. De leugen wordt luidkeels uitgesproken en het zeggen dat dit een leugen is, wordt beschouwd als een misdaad. De theorie die gelanceerd werd met een bewering van wetenschappelijkheid, veranderde in een vals en dogmatisch geloofssysteem dat heel ver verwijderd is van wetenschap, en het weigeren waarvan officieel en klaarblijkelijk tegengegaan wordt. Hetgeen hier werkelijk opmerkelijk aan is, is dat het met opzet en zonder terughouden gebeurt.

De evolutietheorie, die de wereld een ramp bracht, belemmert ook wetenschappelijke vooruitgang

Vandaag worden wereldwijd MILJOENEN DOLLARS GESTOKEN IN HET ONDERSTEUNEN VAN DE EVOLUTIELEER. Het ondersteunen van de evolutieleer houdt onder meer het plegen van nieuwe vervalsingen en het verspreiden ervan door middel van de pers, in. Dit geld, dat dat men zou kunnen gebruiken om vooruitgang te boeken in de wetenschap en de geneeskunde, bijvoorbeeld om ziekten als kanker en Alzheimer te bestrijden; of dat de miljoenen Afrikanen in hongersnood zou kunnen bereiken, wordt genomen van de onschuldige bevolking, en besteed aan een bedrog dat de wereld een ramp bracht.

Het verspreiden over de hele wereld van de evolutieleer, die het grootste bedrog van de voorbije 150 jaar is, en het overbrengen van haar valse hypnose op de massa's, vonden plaats met de methoden van de darwinistische dictatuur. Zoals men ziet, vond het darwinisme geen ondersteuning in de wereld vanwege haar wetenschappelijke waarde, maar omdat het met een volledige oplegging ingeprent en beschermd wordt door de darwinistische dictatuur. Het feit dat de meerderheid deze valse theorie lijkt te ondersteunen, mag de mensen niet misleiden. Want een deel van deze mensen weet dat het darwinisme, met zijn wereldwijde omvang, het grootste bedrog van de geschiedenis is, en een ander deel doet alsof hij het darwinisme ondersteunt, omdat hij bang is om zijn beroep te verliezen, of om kritiek vanuit zijn omgeving te vermijden. Alle grondslagen van deze valse theorie, DIE GELANCEERD WERD DOOR DE DARWINISTISCHE DICTATUUR, EEN VERSCHRIKKELIJK SYSTEEM VAN DE ANTICHRIST, worden een voor een vernietigd. Het volledig verdwijnen van de evolutietheorie is, met de toestemming van Allah, een kwestie van tijd.

The Atlas of Creation en Darwinisten die hun Geloof Verloren

Indien er aan een persoon in een helemaal afgedekte kamer gezegd wordt dat het buiten donker is, zal hij daar een waarschijnlijkheid van 50% aan toekennen, en er mogelijk in geloven. Maar als hij uit een klein gedeelte van het raam de zon ziet staan, bestaat er geen methode meer om deze persoon te overtuigen dat het buiten donker is.Anne Brasseur, een Luxemburgse politicus, diende een verslag in bij de Europese Commissie, gezeteld in Straatsburg, stak de Atlas of Creation in de lucht om het te tonen aan de verzamelde journalisten, en zei:

"Harun Yahya is een islamitische, Turkse creationist. Dit is het eerste volume. Er bestaan er nog twee. Het is verstuurd naar Europa. In twee talen, Engels en Frans. Hierin staat dat de evolutietheorie een leugen is en dat het darwinisme de oorzaak van terreur en verantwoordelijk voor de 20ste eeuwse dictators en dergelijke is..."

Het geval van de darwinisten geschiedde net op deze manier. Gedurende 150 jaar pleegden darwinisten, onder de noemer van wetenschap, onbeschaamd zowat alle soorten van bedrog. Ze schaamden zich er niet eens om. Want ze hadden zichzelf ervan overtuigd dat ze met behulp van valse nieuwsberichten, de mensen zouden kunnen bedriegen. Ze herhaalden een leugen met een intense inprenting, visuele magie en hypnotische effecten, en wonnen zo op een verwonderlijke wijze aan aanhangers. Maar net toen alles verliep in overeenstemming met de plannen van de darwinisten, de mensen bijna geheel onder de invloed van de hypnose kwamen te staan, en het in de wereld bijna als een misdaad beschouwd werd om de evolutieleer te weigeren, hebben mensen plots de zon gezien. Deze zon was de Atlas of Creation.

Nu de Atlas of Creation in een mum van tijd over de hele wereld verspreid is, is het niet meer mogelijk om de mensen te overtuigen van het bestaan van evolutie. Van de duizenden levende fossielen die in de Atlas of Creation getoond worden, kunnen darwinisten niet één ontkennen. Bovendien volstaat elk fossiel in dit prachtig boek om de evolutietheorie neer te halen. Daarom,

raakte de pers van Frankrijk, het kasteel van het darwinisme, in paniek tegenover de Atlas of Creation; en gebruikte ze over de Atlas uitdrukkingen als “de grootste ramp in de Franse geschiedenis”, “een catastrofe uit de hemel” en “onze eeuwenoude beschaving werd met de grond gelijk”.

De darwinistische Europese Raad zag dit prachtig boek als de grootste belemmering tegen het onderwijs van de evolutieleer en maakte het in paniek een actueel onderwerp; zodat honderden darwinistische media-instellingen met verwondering de gigantische impact van de Atlas over de wereld hebben moeten verwoorden.


The Atlas of Creation maakte alle gelovigen sterker


Dat de heer Adnan Oktar, het feit dat zelfs één eiwitmolecule niet per toeval kan ontstaan, over de wereld verspreidde en dat hij in zijn boek genaamd Atlas of Creation bewees dat miljoenen levende wezens niet veranderd zijn, zijn vandaag de meest fatale klappen toegediend aan de evolutieleer. Als resultaat van dit bijzonder succes, zijn nu zowel godsdienstige moslims, als godsdienstige christenen, als godsdienstige joden, op hun gemak, en is hun zelfvertrouwen gestegen. Sommige gelovigen, die voordien erg bedeesd waren tegenover darwinisten, en bijna niets konden doen tegen hen, begonnen na deze bepalende activiteiten aan kracht te winnen. Na het waardevol en toegewijd werk waarmee de heer Adnan Oktar de evolutieleer sloopte, KON MEN IN AMERIKAANSE MILITAIRE BASES CONFERENTIES GEVEN, WAAR HET BEDROG VAN DE EVOLUTIELEER VERTELD, EN UITGENODIGD WERD TOT DE EENHEID VAN ALLAH; ENGELSE STADSBUSSEN KONDEN DOOR DE STRATEN VAN LONDEN RIJDEN MET DE TEKST "ALLAH BESTAAT".

Na deze belangrijke inspanningen werden in Canada, Amerika, Zwitserland, België, Duitsland, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Indonesië, Maleisië, Dubai en vele andere landen, CONFERENTIES OVER DE SCHEPPING georganiseerd, waaraan duizenden mensen deelnamen, wereldwijd begonnen televisiezenders en de gedrukte pers, te spreken over deze bijzondere activiteiten.

Meteen na dit groot succes verloren darwinisten hun geloof in deze valse religie. Ze hebben geen kracht meer om nieuwe vervalsingen te plegen, om dit bedrog, waarvoor ze zich jarenlang vastberaden inspanden, te verdedigen. DARWINISTISCHE TIJDSCHRIFTEN SLUITEN NIET EEN NA EEN VANWEGE FINANCIELE MOEILIJKHEDEN, MAAR OMDAT ZE HUN GELOOF VERLOREN ZIJN. Wereldberoemde darwinistische publicaties, die bijna elke week een nieuwe bedrieglijke bewering naar voren brachten, kunnen nu GEEN FRAUDULEUZE BERICHTEN MEER GEVEN. De darwinistische propaganda, het enige steunpunt van het darwinisme, kwam stilletjes tot een einde. Terwijl darwinisten bij elke kans, met behulp van verschillende propagandamethoden, de evolutieleer naar voren brachten, werden ineens doodstil, ze kunnen het zich niet meer veroorloven om belachelijk gemaakt te worden.

Posters op Londense bussen die de Scheppingsatlas promoten

CONFERENTIES OVER HET FEIT VAN DE SCHEPPING, GEBASEERD OP DE WERKEN VAN DE HEER ADNAN OKTAR, HADDEN REPERCUSSIES IN DE GROTE STEDEN VAN DE WERELD
Zwitserland- Lausanne Zwitserland- Lausanne
Duitsland Lünen Frankrijk Parijs
De medaille gepresenteerd werd aan de heer Adnan Oktar na de conferentie gehouden in San Antonio Luchtbasis, Verenigde Staten van Amerika.

De deur voor de redding van het darwinisme staat steeds open

In de eindtijd, waarin we ons nu bevinden en waarin Hazrat Mahdi (vzmh) en de profeet Jezus (vzmh) gaan komen, gaan alle valse godsdiensten spectaculair instorten. Niemand kan deze val kunnen voorkomen. Dit is een zekere wet van Allah. Allah maakt in deze periode de werken van de heer Adnan Oktar tot een middel bij deze grote en volledige instorting. In de heel nabije toekomst gaat iedereen die blind in het darwinisme geloofde, zich met verwondering bewust worden dat hij bedrogen werd en alle darwinisten gaan spijt krijgen voor hun bedriegerijen. Maar het is uiteraard nog niet te laat, het is een deugd om de nederlaag en fout in te zien, en op te komen voor de waarheid. Daarom bezit elke darwinist, die zich bewust is geworden van de plaag van het darwinisme, de kans om zich af te keren van deze immense fout waar hij heel zijn aardse leven aan wijdde.