Albanian . Azərbaycani . العربية . Bengali . Bosanski . Burmese . 中文 . Czech . Danske . Deutsch . English . Française . Hausa . Hungarian . Indonesian . Italiano . Kyrgyz . Macedonian . Malay . Malayalam . Nederlandse . Norwegian . Pashto . Persian . Portuguese . Serbiana . Sindhi . Spanish . Svenska .Swahili . Thai . Türkçe . اردو

DEN INTELLEKTUELLE KAMPEN MOT DARWINISMEN, DAJJALS (ANTIKRISTS) STØRSTE BLØFF, ER VUNNET.

Hvorfor er darwinisme en trussel?


Charles Darwin

Darwinisme er en hedensk pseudo-religion som anser tilfeldigheter som guddommelige.

Darwinismen er den største vitenskapelige svindelen i verden.

Alle påstander darwinister kommer med i evolusjonens navn er ren løgn.

Evolusjonsteorien har ingenting å gjøre med vitenskap.

Den darwinistiske ideologien er en falsk religion fabrikkert for å lede mennesker og samfunn bort fra troen på Allah (skjønt Allah er mektigere). Denne blodige ideologien er den største trenden til Dajjal (anti-Messias) i endetiden. Og fordi samfunnet forblir uvitende om dette, ledes de til gudløshet, krig, undertrykkelse og lidelse. Darwinismen er den grunnleggende kilden til alle irreligiøse trender, slik som ateisme, kommunisme og materialisme. Darwinismen representerer kilden til all krig, terroraksjoner, slakting, folkemord og scenarier av skrekk og katastrofe som har påført en slik tragedie på verden. Darwinismen er den mest utspekulert og perverse metoden Dajjal benytter seg av.

Ifølge Darwinismens overtroiske ideer, er mennesket kun et dyr. Darwinistene mener det er menneskets verdi. Darwinismens grunnleggende idé kan oppsummeres som "mennesket er et kjempende dyr." Resultatet er en ideologi basert på prinsippet om "den sterkestes rett" blant mennesker. De som gikk gode for de darwinistiske ideene er ansvarlige for å initiere blodige bevegelser som kommunisme og fascisme i verden, og for å ha påført mennesker forferdelige lidelser. Mer enn 250 millioner mennesker døde under andre verdenskrig, som brøt ut under påvirkning av darwinistiske ideer gjennom fascistiske og nazistiske bevegelser. Mer enn én milliard mennesker har mistet livet i handlinger knyttet til politisk undertrykkelse, kommunisme og terrorisme. Begge disse blodige filosofiene har rot i darwinismen.

Uten unntak stammer alle sivile konflikter, kriger og terrorhandlinger i dag fra darwinismen. Det er derfor den darwinistiske ideologien representerer den verste fordervelsen i endetiden, som vi lever i. Den eneste måten å få troen på Allah til å spre seg i verden, og for denne villskapen og ulykkeligheten å komme til en slutt, er gjennom å eliminere denne hedenske religion, darwinismen.

Uten unntak stammer alle sivile konflikter, kriger og terrorhandlinger i dag fra darwinismen.

Denne hedenske religion er forankret i en omfattende svindel. Derfor er det veldig lett å eliminere denne overtroen, det vil si evolusjonsteorien, vitenskapelig. Det 21. århundre er en tid da ulogikk og falske virkelighetsoppfatninger av denne sorten har blitt grundig avslørt i all henseende. Faktisk, som man kan lese på dette nettstedet, vil den overtroiske religionen darwinisme, som har lurt verden og påført menneskene så mye elendighet, forsvinne nå som denne informasjonen kommer frem i lyset.

Evolusjonister: «Tilfeldighet er en falsk Gud»


I kjølvannet av Oktars globale eksponering av ulogikken og mangelen på vitenskap knyttet til teorien om sjanse, har darwinister nylig vært tilbakeholdne med å bruke ordet "sjanse" direkte.

Ifølge darwinister, er det fantastiske utvalget av liv på jorden blitt til "ved en tilfeldighet." For å unngå å si at "Allah skapte dem" har darwinistene vedtatt sjanse som en gud i sine eget øyne, og hevder at blinde, ubevisste hendelser representerer den eneste opprinnelsen til disse strålende og fantastisk komplekse, levende systemene. Darwinismen har klart å bedra folk med slik lettvint og latterlig logikk. Måten professorer på universiteter, forskere og lærere som har studert og forsket snakker om tilfeldige hendelser uten bevissthet på, som om de er en kreativ intelligens i stand til å tenke og ta beslutninger, og som om det var de som skapte de ekstraordinære systemene, er virkelig spesielt.

Sjanse er darwinistenes falske gud, den har visstnok skapt alt og utretter selv mirakler. Ifølge det overfladiske darwinistiske verdensbildet, er tid og tilfeldigheter i stand til å bringe alt til. Denne irrasjonelle troen fastholder at sjanse kan utrette det mennesker ikke kan, og som besitter kunnskap og ferdigheter og er mye viktigere enn forskerne og deres laboratorier. Det er selvsagt helt utenkelig for en velinformert, tenkende person å tro på noe slikt. Faktisk har Adnan Oktars skriverier de siste 30 årene bidratt til å avdekke ugyldighet til evolusjonsteorien, og har fungert som et instrument for at folk har kunnet gjennomskue hulheten og urimeligheten til den evolusjonistiske doktrinen.

I kjølvannet av Oktars globale eksponering av ulogikken og mangelen på vitenskap knyttet til teorien om sjanse, har darwinister nylig vært tilbakeholdne med å bruke ordet "sjanse" direkte. De innbiller seg at de kan hindre seg selv fra å se tåpelige ut ved å ansette like ulogisk ord som bærer nøyaktig samme mening. Men om de snakker om tilfeldigheter, eller tilfeldighet, eller tilfeldige hendelser, snakker de fortsatt om et scenario der bevisstløse hendelser gir opphav til en bevisst, balansert, symmetrisk og usedvanlig vakker, levende verden. Disse påstandene gjør bare at darwinismen virker ynkelig.

Darwinistene som søker å forklare livets opprinnelse med evolusjonære termer bruker helt ulogiske scenarier som ikke engang forklarer hvordan ett enkelt protein blir til. Det er det første og viktigste faktum som bør være kjent om den darwinistiske svindelen. Siden de ikke kan redegjøre for dannelsen av et enkelt protein, må darwinistene åpenlyst ty til bortforklaringer. Hver fortelling de forteller om fremveksten av livet er en fabrikasjon. Måten dette har kommet frem i lyset på og blitt avslørt av millioner av levende fossiler som har vært uforandret i hundrevis av millioner av år, markerer slutten på darwinismen.

To grunnleggende beviser er nok til at evolusjonsteorien faller sammen

1-Et enkelt protein har fullstendig revet ned evolusjonsteorien.

Darwinistene kan skrive så mange villedende bøker fullpakket med formler, produsere så mange falske fossiler som de vil, gjøre så mange demagogiske angrep på vitenskapelige beviser for Skapelsen som de vil, eller henge opp plakater fulle av fantastiske illustrasjoner og presentere disse som utstillinger av evolusjonen, men dette kan ikke skjule deres fundamentale nederlag. Det er fordi darwinismen ikke har kunnet gi en enkel forklaring på hvordan kun ett protein ble til. Sannsynligheten for at et protein, den mest grunnleggende byggestenen i alle levende ting, ble til ut av ingenting, i riktig rekkefølge, og den regionen, er lik null. Det er ikke nødvendig å forklare hvor kompleks denne strukturen er. Det faktum at et protein ikke kan dannes i fravær av andre proteiner, er i seg selv tilstrekkelig for å rive ned darwinismen.

I tillegg:

 • DNA er essensielt for at et protein skal kunne dannes
 • DNA kan ikke dannes uten proteiner
 • Proteiner kan ikke danne uten DNA
 • Proteiner kan ikke dannes i fravær av protein
 • Proteiner kan ikke dannes i fravær av de proteinene som produserer protein
 • Proteiner kan ikke dannes uten ribosomer
 • Proteiner kan ikke dannes uten RNA
 • Proteiner kan ikke dannes uten ATP
 • Proteiner kan ikke dannes uten mitokondrier for å produsere ATP
 • Proteiner kan ikke dannes uten cellekjerner 
 • Proteiner kan ikke dannes uten cytoplasma 
 • Proteiner kan ikke dannes i fravær av en enkelt organell i cellen
 • Og proteiner er nødvendige for at alle organeller i cellen skal kunne eksistere og fungere
 • Proteiner er avhengige av organeller

Kort sagt sagt:

Fullstendige celler er nødvendige for å kunne danne et protein. Det er umulig for ett enkelt protein å dannes i fravær av andre celler med den komplekse strukturen vi ser i dag, men som vi bare forstår en veldig liten del av.

Evolusjonister har måttet komme opp med nye scenarier i møte med disse faktaene. En av disse er Richard Dawkins og andre darwinisters påstand om "et molekyl som replikerer seg spontant", noe som er fullstendig latterlig, og kun ment for å villede. Ingen molekyler i den menneskelige cellen besitter evnen til å formere seg spontant uten hjelp fra andre molekyler.

Som vi har sett, har evolusjonsteorien lidd en forferdelig flukt helt fra starten av. Måten darwinistene, hjelpeløse i møte med et enkelt protein, søker å bedra folk om variasjon av livet på jorda, er en klar indikasjon på omfanget og utviklingen av svindelen.

2 – Evolusjonen har kollapset i møte med 350 millioner fossiler

Darwinister prøver også å begå svindel når det gjelder fossiler. De prøver å lure folk med overgangsformer de selv dikter opp, med falske illustrasjoner og falske modeller og rekonstruksjoner. De bruker disse til å spre sine egne forklaringer. Men faktum er at ikke en eneste evolusjonist har noensinne vært i stand til å holde opp et fossil og si, "dette er beviset for evolusjonen", fordi det ikke er mulig. Ikke en eneste overgangsform eksisterer.

Dette er et sjokkerende faktum for folk som har vært utsatt for darwinistisk indoktrinering i mange år, fordi darwinistiske publikasjoner alltid bruker overgangsformer for å bekrefte evolusjon. Men faktum er at ikke en eneste mellomform noensinne har blitt funnet. Dette er bare enda en av løgnene fabrikkert av darwinistene.

Mer enn 350 millioner fossiler har blitt oppdaget hittil, men ikke et fossil av overgansform. Hver eneste en av fossiler som darwinistene mener er overgangsformer har vist seg å være en svindel. Svært mange av de mer enn 350 millioner fossiler er faktisk eksempler datert tilbake millioner av år, av livsformer som fortsatt eksisterer i dag. Med andre ord, de er levende fossiler. Hva de faktisk viser er at levende vesener har forblitt uendret i millioner av år. Andre fossiler tilhører livsformer som eksisterte en gang, men siden har blitt utryddet. Fossiler har vist at disse livsformer hadde en omfattende og imponerende kompleksitet, og til og med for hundrevis av millioner av år siden. Dette er bevis på den omfattende og vitenskapelige kollapsen av evolusjonsteorien.

Måten fossilene motbeviser evolusjonen , fjerner ryggraden i darwinismen. Hver vitenskapelige gren bekrefter kollapsen av evolusjonsteorien. Hver vitenskapelig oppdagelse tilbakeviser evolusjon med ytterligere bevis ved hver eneste anledning. Men siden de to bevisene vi konsentrerer oss om her - proteiner og fossiler - er nok til å diskreditere utviklingen på egenhånd, er det ikke særlig behov for å vurdere andre bevis. Dette slaget har vært nok til å beseire darwinismen. Igjen vil ulike fundamentale problemstillinger bli nevnt på sidene som følger, i hovedsak som en respons på evolusjonistenes krav.

  LEVENDE FOSSILER MOTBEVISER EVOLUSJONEN  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Spekulasjoner angående det fiktive ape-mennesket er en viktig komponent i det darwinistiske bedraget

Det darwinistiske diktaturet som har en verdensomspennende dominans som vi har forklart nedenfor i detaljer, ved hjelp av innflytelsesrik darwinistisk media, har vært å fremstille mennesket som en etterkommer av aper. Nesten alle apefossiler som har blitt oppdaget har vært brukt til dette. Ved hver anledning, har det vist seg at fossilene tilhørte en vanlig ape og evolusjonistene har derfor stille trukket seg tilbake. Dette er et velkjent darwinistisk bedrag. Videre, for å understreke likheten mellom mennesker og aper har darwinistene en ape som viser ulike former for atferd og ferdigheter, som bruk av verktøy eller evnen til å lære. Målet er, i egne øyne, å skape en overbevisning hos personer med liten kjennskap til darwinistisk bedrag at mennesker nedstammer fra apene.

Det er sant at aper har noen egenskaper som ligner på mennesker. Men dette endrer ikke det faktum at mennesker, aper og apekatter er totalt ulike vesener. Hvis Allah vil, vil aper og apekatter aldri bli noe annet enn aper og apekatter så lenge de vil fortsette å eksistere i denne verden. Uansett hvor mye de blir trent opp, vil de aldri bli til mennesker med egenskaper som evnen til å tenke, oppfatte, tolke, forutse, oppfører seg intelligent, gjør vurderinger, opptre på en planlagt og bevisst måte eller snakke. Uansett hvor mye de gjentar sin innsats, vil aper og apekatter aldri være i stand til å designe fly, bygge skyskrapere, skrive dikt eller studere mennesker i laboratoriet. Uansett hvor mye opplæring de mottar, vil de aldri kunne designe et prosjekt, eller produsere en overlegen sivilisasjon gjennom refleksjon og planlegging. Dette er fordi et primat er et levende vesen med anatomiske trekk som gjør det berøvet av den menneskelige bevissthet, sinn og sjel. Det faktum at den har noen evner er definitivt ikke et bevis for påstanden om at det er stamfaren til mennesket.

Den sjelen som Allah har gitt som en velsignelse, er det som gjør mennesket menneskelig 


Ved å fremme disse påstandene, prøver darwinistene å glemme den største forskjellen mellom mennesker og aper. MENNESKET ER ET LEVENDE VESEN I STAND TIL Å SI "JEG ER", SOM ER KLAR OVER SIN EGEN EKSISTENS OG HVORFOR HAN ER SKAPT, SOM ER I STAND TIL Å REFLEKTERE OG TA BEVISSTE VALG. MENNESKER HAR EN SJEL. Av den grunn er mennesket et levende vesen som er helt forskjellig fra andre livsformer. Sammenlignet med eksistensen av sjelen, har anatomiske forskjeller og ferdigheter ingen differensierende egenskaper. SELV OM ET LEVENDE VESEN IKKE LIGNER ET MENNESKE NÅR DET GJELDER DET FYSISK UTSEENDE, MEN LIKEVEL HAR EN SJEL, ER DET ET MENNESKE. Dette er den eneste egenskapen som utgjør et menneske.

Ingen materialistisk forklaring vil noensinne kunne et bevisst vesen kan si "jeg er." Ingen materialistisk teorie kan forklare en antatt overgang fra en bevisstløs og uvitende livsform til den som besitter en sjel og som er klar over dens eksistens. Det er det darwinistene ikke ønsker å snakke om, og som påfører den stor frustrasjon når de snakker om den såkalte evolusjonen av mennesket, og prøver å innføre en hel rekke falske hodeskaller som bevis for dette. (http://darwinistsdilemma.com

All propaganda vedrørende menneskelig evolusjon i darwinistiske publikasjoner er falske. Først og fremst trenger darwinister å gjøre rede for hva som gjør mennesket menneskelig, hvordan de påvirkes av hva de ser og hører, hvordan de tenker om disse, bruker fornuft, har følelser som respekt, kjærlighet og lojalitet, og har en sjel som gjør dem i stand til å ta beslutninger. Det vil være umulig for dem å gjøre det. Faktisk tilhører opprinnelsen av bevissthet, sjelen, som gjør mennesket menneskelig, Allah. Allah har skjenket dette som en velsignelse fra seg selv, og på denne måten har gjort mennesker forskjellig fra alle andre livsformer.

Allah avslører i Koranen at han skaper mennesket fra hans egen ånd:

Slik er Han, som kjenner det skjulte og det åpenbare, den Mektige, den Nåderike, som har gjort vel alt Han har skapt. I begynnelsen skapte Han mennesket av leire . Så frembrakte Han dets avkom av en slump skrøpelig væske, formet ham, og blåste Sin ånd i ham, og Han har gitt dere hørsel, syn og forstand. Lite takknemlighet viser dere. (Surat as-Sajda 6-9)

Random Mutations Destroy Life and Cannot Produce Mutually Compatible Organs

Darwinister hevder at levende ting utvikler seg som et resultat av tilfeldige mutasjoner, og at blinde og ubevisste mutasjoner ga opphav til det fantastiske utvalget av liv vi ser på jorden i dag.

Denne påstanden representerer en alvorlig logisk inkonsekvens.

Mutasjoner er brekkasje, nedskrivninger og forskyvning som et resultat av stråling eller kjemisk påvirkning i DNA i kjernen av den levende cellen, som inneholder all den genetiske informasjon. 99 PROSENT AV ALLE MUTASJONER SKADER ORGANISMEN, mens den resterende prosenten ikke har noen effekt i det hele tatt. Ingen mutasjoner har noensinne blitt observert som har vært til fordel for en organisme.

 • Ifølge darwinistiske påstander, produserer mutasjon endringer som er proporsjonale og gjensidig kompatible overalt i kroppen.
 • For eksempel, dersom det blir dannet et øre på høyre side gjennom mutasjon på den måten de mener, må da tilfeldige mutasjoner også produsere et andre, funksjonelt øre på venstre side, med de samme egenskapene. Alt må dannes perfekt i begge ørene.
 • Tilfeldige mutasjoner må også etablere ventiler på begge sider. Ifølge darwinistiske krav, ville mutasjoner produsere alle ventilene i perfekt form og akkurat på de rette stedene, samtidig og i harmoni.
 • Ellers ville det være stor ubalanse, og resultatet ville være særegne vesener med et øre opp-ned, en annen tann, eller et øye på nesen og den andre i pannen. Men siden det ikke er slik ubalanse i livet, hevder darwinister at mutasjoner må produsere alt i en perfekt symmetrisk og gjensidig kompatible form.
 • Men det faktum at mutasjoner er 99% skadelige og 1% ineffektive gjør det umulig for dem å kunne produsere rasjonelle, harmoniske og symmetriske organer på nøyaktig samme tid.
 • Effekten mutasjoner har på en vanlig struktur er som å skyte et maskingevær på det. Å skyte tilfeldig på et helt objekt vil ødelegge det. Det faktum at en kule ikke har noen effekt, eller ødelegger en infeksjon som allerede eksisterer i kroppen og dermed kurer det, vil ikke endre noe. Organismen har i alle fall blitt ødelagt av de andre 99 kulene som treffer den.

Science is anti-Darwinist, anti-atheist

Evolusjonsteorien er en vitenskapelig bløff. I mange år har darwinister brukt vitenskap til å villede folk. LIKEVEL ER VITENSKAP FIENDE AV DARWINISMEN. VITENSKAP GÅR MOT ATEISME. VITENSKAP ER ANTI-KOMMUNISTISK, ANTI-MARXISTISKE. VITENSKAP ØDELEGGER DEN MARXISTISKE, ATEISTISKE OG DARWINISTISKE TANKEGANGEN. Det er vitenskapen som har revet ned darwinismen. Det er vitenskapen som har tildelt darwinistisk propaganda det tyngste slaget. Vitenskapen har beseiret det evolusjonistiske sviket som folk har blitt indoktrinert med i årevis. Vitenskapen har ødelagt grunnlaget for ateistisk filosofi. Derfor representerer vitenskap en av de største farene for darwinister.

Det er vitenskapen som har vist at proteiner aldri kan dannes ved en tilfeldighet.

Det er vitenskapen som har avslørt den ekstraordinære verden av celler, og har vist at dette aldri kunne ha utviklet seg ved en tilfeldighet. 

Det er vitenskapen som har vist at mer enn 350 millioner fossiler som er oppdaget aldri har utviklet seg.

Det er vitenskapen som har avslørt den kompleksiteten i levende ting og vist at disse aldri kunne ha blitt til gjennom evolusjon.

Det er vitenskapen som har vist at det er umulig for en livsform å bli til en annen.

Det er vitenskapen som har kommet med fantastiske fossiler fra den kambriske perioden. Derfor står vitenskapen selv for alle bevisene som imøtegår evolusjon, og fortsetter å gjøre det. Alle darwinistiske påstander har kollapset i møte med vitenskapen.

Vitenskap sier det stikk motsatte som darwinistene, som søker å kamuflere sine egne løgner ved å si at "evolusjon er vitenskap." Vitenskapen gir også bevis for eksistensen av allmektige Allah. Vitenskap er for dem som tror på Allah. Vitenskap er til nytte for sanne troende. Dette faktum har blitt det største marerittet for darwinister i det 21. århundre.

Allah skammer seg ikke over å for eksempel lage en mygg, eller en enda mindre ting. De som tror, vet det er sannheten fra deres Herre. Men de som ikke tror sier at: « De vantro derimot sier: «Hva kan nå Gud mene med noe slikt?» Med dette villeder Han mange, og rettleder mange, men Han villeder bare de syndefulle... (Surat al-Baqara, 26)

Dere mennesker, det er gjort en lignelse, så lytt til! De, som dere påkaller utenom Gud, kan aldri skape en flue, om de så slo seg sammen om å gjøre det! Om en flue snappet bort noe fra dem, kan de ikke redde det fra den! Skrøpelig er de påkallende, og det påkalte! (Surat al-Hajj, 73)

Hvordan fikk darwinismen dominans i verden?

Den darwinistiske ideologien er en teori som utelukkende er basert på bedrageri, så primitiv at den hevder at alt liv ble til ved en tilfeldighet. Men til tross for å være så fullstendig irrasjonell, dominerer teorien mange land i verden, deres regjeringer, skoler, universiteter, vitenskapelige kretser, arbeidsplasser, aviser, magasiner, radiokanaler og TV-stasjoner. Det er et darwinistisk diktatur, en utspekulert og djevelsk struktur, som har ført til at darwinismen dominerer verden. Dette utspekulerte diktaturet, som har vært her de siste 150 årene, har nå dødskramper, men dens innflytelse fortsatt vedvarer.


Michael Reiss, en britisk konsernsjef i Science Learning Centre i London, ble raskt fjernet fra sin stilling fordi han mente at læren om Skapelsen også måtte inkluderes i pensum i skolene.

Dr. Gavriel Avtal, utdanningsminister og leder for vitenskapsdepartementet, ble fjernet fra sin stilling etter hans skriftlige og muntlige uttalelser hvor han stiller spørsmål ved evolusjon.

Det darwinistiske diktaturet er basert på tvang, despotisme, ondskap og undertrykkelse. DET ER UMULIG FOR EN PROFESSOR SOM IKKE TROR PÅ EVOLUSJONSTEORIEN Å UNDERVISE PÅ ET UNIVERSITET. INGEN STATSMINISTER I NOEN LAND KAN KUNNGJØRE AT IKKE TROR PÅ DARWINISME. INGEN LÆRERE KAN FORTELLE SINE ELEVER AT EVOLUSJON ER ET BEDRAG, OG STUDENTER KAN IKKE FORTELLE SINE LÆRERE DE IKKE TROR PÅ EVOLUSJON. Eventuelle professorer eller lærere som gjør dette vil umiddelbart bli fjernet fra hans eller hennes stilling. En student vil mislykkes i den aktuelle klassen. Det er umulig for en anti-evolusjonistisk miniter å bli værende i regjeringen. Ja, nesten alle anstrengelser over hele verden som ønsker at at kreasjonisme skal undervises parallelt med evolusjonisme har så langt mislykkes.

Velkjente aviser fremlegger rapporter om falske fossiler som om det var beviser på evolusjon. De må spille sin del i dette bedraget, ellers vil deres karriere komme til en slutt. Det er umulig for en forsker eller professor som har henvist til skapelsen å få en ny jobb. Sannsynligvis vil en slik person også miste sin vennekrets, og det er bokstavelig talt uaktuelt for ham å finne et sted i vitenskapelige kretser igjen.

ANDRE PROFESSORER SOM HAR BLITT FJERNET FORDI DE HAR ARGUMENTERT FOR KREASJONISME
   
 

Metoden som benyttes er tvang, despotisme og trusler. På grunn av trusler og despotisk politikk, har ikke folk kunnet åpent uttrykke sin motstand mot darwinismen, og har selv måttet spille. Alle mulige metoder er brukt for å hindre avvisning av darwinismen, ellers ville ingen støttet denne teorien. Løgner blir fortalt i høye stemmer, og det regnes som et lovbrudd å betrakte disse som løgner. En teori som ble hevdet å være vitenskapelig da den ble lansert, har blitt et i hovedsak overtroisk dogmatisk trossystem som ikke har noenting å gjøre med vitenskap. Det virkelig bemerkelsesverdige er hvordan dette gjøres ganske åpenlyst, uten noen betenkeligheter i det hele tatt.

Evolusjonsteorien, som har påført så mange katastrofer på verden, søker også å hindre utviklingen av vitenskap

MILLIONER AV DOLLAR ER I DAG KANALISERES MOT STUDIER SOM STØTTER EVOLUSJON. Å studere utviklingen betyr å bruke en formue på å produsere mer svindel og formidle disse gjennom pressen. Disse pengene kunne vært brukt til vitenskapelig utvikling og fremskritt innen medisin, i behandling av kreft, av alzheimers, eller som kunne vært brukt til å redde millioner av mennesker fra å dø av sult i Afrika, men blir isteden tatt bort fra uskyldige mennesker og sløst bort på svindel.

Evolusjon, den største svindelen de siste 150 årene, har spredt seg over hele verden og hypnotisert menneskene. Som vi har sett, har darwinismen global støtte, ikke fordi den er vitenskapelig, men fordi folk blir tvunget og kondisjonert til å tro på det, og det er nidkjært beskyttet av det darwinistiske diktaturet. Folk må ikke bli lurt av det faktum at flertallet synes å støtte denne teorien, fordi noen av disse menneskene er uvitende om at darwinismen er den største svindelen noensinne, mens andre velger å støtte darwinismen ut av en frykt for å miste jobbene sine eller tiltrekke fiendtlig kritikk. Det globale herredømmet og den darwinistiske ideologien er et satanistisk system. Hvis Allah vil, vil evolusjonsteorien snart falle sammen.

«The Atlas of Creation» og darwinister som har mistet troen på ideologien

Når en person i et lukket rom sier at "det er mørkt ute", er det en femti prosent sannsynlighet for at han vil tro det. Men når han ser solen utenfor gjennom en sprekk ville det ikke være noen måte å overbevise ham om at det er mørkt ute.Anne Brasseur, en politiker fra Luxemburg, la frem en rapport for Europakommisjonen, løftet opp «the Atlas of Creation» og viste den frem til journalistene som var til stede, hvorpå hun sa at:

«Harun Yahya er en muslimsk, tyrkisk kreasjonist. Dette er første volum. Det er to til. Den har blitt sendt ut til Europa. I to språk; engelsk og fransk. Den sier at evolusjonsteorien er en løgn, at darwinisme er roten til terror, og at den er ansvarlig for diktatorer i det 20. århundre og liknende...»

Darwinister er i akkurat samme dilemma. Gjennom 150 år har darwinister begått alle typer bedrageri og forkledd det som vitenskap. De har aldri følt den minste skam fordi de er overbevist om at de kan bedra folk med slike falske rapporter. Løgnene ble gjentatt med intens indoktrinering, visuelle effekter og hypnose, og har dermed fått en forbløffende grad av støtte. Men, akkurat nå som alt gikk slik darwinistene ville, nå som folk har blitt hypnotisert og det har blitt en forbrytelse å avvise evolusjonen, har folk fått et glimt av sola. Solen var «The Atlas of Creation».

Med den globale spredningen av «The Atlas of Creation», er det ikke lenger mulig å overbevise folk om at evolusjonen eksisterer. Ikke en eneste darwinist har kunnet avvise tusenvis av levende fossiler portrettert i «The Atlas of Creation». I tillegg var en av fossilene i denne flotte boken mer enn nok til å kunne rive ned evolusjonsteorien.

Av den grunn ble pressen i Frankrike, en av bastionene i darwinismen, helt vettskremt i møte med «The Atlas of Creation», og sa ting som; «Den verste katastrofen i fransk historie», «Katastrofe har regnet ned fra himmelen" og «Hundrevis av år med sivilisasjon har kollapset.»

Det darwinistiske Europaparlamentet betraktet denne praktfulle boken som den største hindringen for undervisningen av evolusjon, og tok opp saken i en tilstand av panikk. Hundrevis av darwinistiske presseorganisasjoner ble tvunget til å innrømme den fantastiske globale virkningen av Atlas.

«The Atlas of Creation» var instrumental i å styrke alle troende

Oktars globale spredning av det faktum at ikke engang et enkelt protein kan dannes ved en tilfeldighet, og hans beviser, i «The Atlas of Creation», at millioner av livsformer aldri har endret seg, har vært den mest innflytelsesrike handlingen for å stanse utviklingen i dag. Takket være denne enorme suksessen, har fromme muslimer, kristne og jøder blitt i stand til å handle fritt og har fått selvtillit. Noen fromme troende, som tidligere var mutte og slått i ansiktet av darwinister, og var bokstavelig talt ute av stand til å delta i noen aktivitet i det hele tatt, har begynt å stå sterkere i kjølvannet av dette viktige arbeidet. Etter Oktars verdifulle aktiviteter med sikte på å eliminere evolusjon, HAR DET BLITT MULIG Å ARRANGERE KONFERANSER HVOR MAN GÅR IMOT EVOLUSJONSTEORIEN, INVITERE FOLK TIL Å TRO PÅ ALLAHS ENHET PÅ AMERIKANSKE MILITÆRBASER, OG HA PÅSKRIFTEN «GUD EKSISTERER» PÅ BUSSER SOM BEVEGER SEG GJENNOM GATENE I LONDON.

I kjølvannet av alle disse viktige aktivitetene, konferansene om skapelse, deltok tusenvis av mennesker i Canada, USA, Sveits, Belgia, Tyskland, Australia og New Zealand, Frankrike, Danmark, Sverige, Indonesia og Malaysia, Singapore, Dubai og mange andre land, mens tv-stasjoner og aviser verden over har referert til disse flotte prestasjonene.

Umiddelbart etter denne enorme suksessen, mistet noen darwinister troen på denne overtroisk religion. De hadde ikke lenger styrke til å forsvare dette bedraget de hadde begått i så mange år, eller å komme opp med nye løgner. DARWINISTISKE TIDSSKRIFTER HAR BLITT LAGT NED ÉN ETTER ÉN, IKKE AV ØKONOMISKE GRUNNER, MEN FORDI DE BARE HAR MISTET TROEN, og stanset publiseringen. Verdensberømte darwinistiske publikasjoner som brukes til å dekke over huller nesten ukentlig, har ikke kunnet dekke en eneste en. Darwinistisk propaganda, darwinismens eneste kilde til styrke, kommer rolig til en slutt. Darwinister som prøver å holde evolusjonsteorien oppe ved å bruke ulike propagandateknikker, har plutselig stilnet og er uvillige til å bli vanæret lenger.

Plakater på busser i London reklamerer for «the Atlas of Creation».

KONFERANSER OM SKAPELSEN, BASERT PÅ VERKENE TIL ADNAN OKTAR, HAR RINGVIRKNINGER I STORE BYER I VERDEN
Sveits – Lausanne Sveits – Lausanne
Tyskland – Luenen Frankrike – Paris
Medaljen presentert for Adnan Oktar etter konferansen som ble holdt i San Antonia flyplassen i USA.

Døren til frigjøring fra darwinismen er alltid åpen

Alle de overtroiske, falske religionene lider en skremmende og enorm kollaps i endetiden som vi lever i, og hvor Hazrat Mahdi (fvmh) og profeten Jesus (fvmh) vises. Ingen kan stoppe denne kollapsen. Dette er loven om Allah. I denne tiden, vil Allah bringe denne enorme kollapsen gjennom verkene til Adnan Oktar. Alle menneskene som blindt trodde på darwinismen vil snart innse hvordan de ble bedratt, mens darwinister vil angre på standpunktene sine. Men det er aldri for sent, selvfølgelig, og at man innrømmer ens nederlag og feil er en stor dyd. Derfor har alle darwinister som har blitt klar over at darwinismen er feil, mulighet til å korrigere den forferdelige feilen de har viet sine liv til, så lenge de lever på denne jorden.