Albanian . Azərbaycani . العربية . Bengali . Bosanski . Burmese . 中文 . Czech . Danske . Deutsch . English . Française . Hausa . Hungarian . Indonesian . Italiano . Kyrgyz . Macedonian . Malay . Malayalam . Nederlandse . Norwegian . Pashto . Persian . Portuguese . Serbiana . Sindhi . Spanish . Svenska .Swahili . Thai . Türkçe . اردو

Den intellektuella kampen mot darwinismen, Antikristus (anti-Messias) STÖRSTA bluff, har vunnits.

Varför är darwinismen ett hot?


Charles Darwin

Darwinismen är en hednisk pseudoreligion som betraktar slumpen som gudomlig.

Darwinismen är det största vetenskapliga bedrägeriet i världen.

Varje anspråk som darwinister gör i namn av evolutionen är en ren lögn.

Evolutionsläran har inget med vetenskap att göra.

Darwinistiska ideologin är en falsk religion fabricerad för att förvandla människor och samhällen bort från tron på Allah (Allah är bortom det). Denna blodiga ideologi är den största trend av Antikrist (anti-messias) i den sista tiden. Och eftersom samhället fortfarande är omedveten om detta, uppmuntrar den dem mot irreligion, krig, förtryck och lidande. Darwinismen är den grundläggande källan till alla gudlösa trender, som ateism, kommunism och materialism. Darwinismen är källan till alla krig, terrordåd, slakt, folkmord och scenarier av fasa och katastrofer som har tillfogat en sådan tragedi på vår värld. Darwinismen är den mest listiga och perversa metoden tillgreppad av Antikrist.

Enligt darwinisternas "vidskepliga idéer, är människan blott ett djur, darwinisterna tror därför att det enda värde som skall placeras på människor är i proportion med det. Darwins grundtanke kan sammanfattas som "människan är det kämpande djuret." Resultatet blev en ideologi byggd på principen om "den starkaste överlever" bland människor. De som antog darwinistiska ideologin i fråga var ansvariga för att ha initierat blodiga rörelser som kommunism och fascism i världen, och tillfogat fruktansvärda lidanden. Mer än 250 miljoner människor dog under andra världskriget, som började under inflytandet av darwinistiska idéer genom de fascistiska och nazistiska rörelser och mer än en miljard människor hade förlorat sina liv i handlingar av politiskt förtryck, som härrör från kommunismen och ett oräkneligt antal dödsfall till följd av terrorism, båda dessa blodiga filosofier har sitt ursprung igen från darwinismen.

Utan undantag, alla civila konflikter, krig och terrorhandlingar som kvarstår idag härstammar från darwinismen. Det är därför som darwinistiska ideologin representerar den värsta korruptionen av Antikrist i den sista tiden som vi lever i. Det enda sättet för tron på Allah att spridas över hela världen, och för detta barbari och olycka att komma till ett slut, är genom avskaffande av denna hedniska darwinistiska religion.

Utan undantag, alla civila konflikter, krig och terrorhandlingar som kvarstår idag härstammar från darwinismen.

Denna hedniska religion har sina rötter i ett omfattande bedrägeri. Därför är det mycket lätt att eliminera denna vidskepliga tro, det vill säga evolutionen, vetenskapligt. Det 21 århundradet är en tid då det ologiska och falskheter i denna bestickande teori grundligt har exponerats i alla avseenden. I själva verket, vilket framgår av informationen på denna webbplats i takt med att utvecklingen om bedrägeriet är utsatt, kommer denna vidskepliga religion darwinism, som har lurat världen och drabbat med en sådan misär att försvinna helt.

Evolutionisternas "Falska Gud är slumpen"


I kölvattnet av Mr Oktars globala exponering av det ologiska och det nonsens av tanken på slumpen, har darwinisterna nyligen blivit tveksamma till att använda ordet "slump" direkt.

Enligt darwinisterna kom alla underbara variationer av liv på jorden till att vara "av en slump." För att undvika att säga att "Allah skapade dem" (Allah är bortom det), har darwinisterna antagit slumpen som en gud, i sina egna ögon, och hävdade att blinda, omedvetna händelser representerar den enda ursprunget till dessa härliga och underbart komplexa levande system. Darwinismen har lyckats lura människor med en så lättköpt och skrattretande logik. Det sätt som professorer föreläser vid universitet, forskare och lärare som har studerat och forskat talar om slumpmässiga händelser med inget medvetande alls, som om de var en kreativ intelligens som kunde tänka och fatta beslut, och som om det var de som gav uppståndelse av extraordinära system, det är verkligen ett stort mirakel (Allah är bortom det).

Slumpen är den falska gud enligt darwinismen som förmodligen skapat allt och även fungerar mirakulöst. Enligt den grunda darwinistiska världsbilden, tid och slump är fantastiska sätt, som kan bidra till allting. Denna irrationella tro hävdar att slumpen uppnår vad människor inte kan, och på något sätt besitter den kunskaper, förmågor och innebär mycket större nytta än vetenskapsmän och deras laboratorier. Det är naturligtvis helt omöjligt för någon välinformerad, tänkande person med fakultet för tänkande att teckna och försvara ett sådant påstående. I själva verket har de verk som Mr Adnan Oktar har skrivit för att exponera ogiltighet av evolutionsläran under de senaste 30 åren eller så varit avgörande för att människor på ett bättre sätt, sett detta ologiska och insett att evolutionen är ingenting annat än ett ihåligt påstående.

I kölvattnet av Mr Oktars globala exponering av det ologiska och det nonsens av tanken på slumpen, har darwinisterna nyligen blivit tveksamma till att använda ordet "slump" direkt. De föreställer sig att de kan hindra sig själva från att se dumma ut genom att anställa lika ologiska ord som bär exakt samma innebörd. Men de talar om slump eller tillfällighet, eller slumpmässiga händelser, de talar fortfarande om ett scenario där omedvetna händelser som ger upphov till en medveten, balanserad, symmetrisk och utomordentligt vacker levande värld. Men dessa påståenden gör att darwinisterna bara ser ganska ynkliga ut.

Darwinisterna som försöker redogöra för livets ursprung i evolutionära termer med hjälp av helt ologiska scenarier kan i själva verket inte ens förklara hur ett enda protein skulle komma till genom spontanitet. Det är den första och viktigaste faktum som borde vara känt om de darwinistiska bedrägerier. Det går inte att ta hänsyn till bildandet av ett enda protein som är darwinisternas tillgripande och är uppenbara bedrägerier. Varje saga de berättar om uppkomsten av liv är en fabrikation. Det sätt som detta har vuxit fram i ljuset och avslöjats av miljontals levande fossiler som har varit oförändrade i hundratals miljoner år, detta har inneburit slutet för darwinismen.

Två grundläggande bevis som räckt till för att bringa Evolutionen omkull

1-En enda protein har helt demolerat evolutionsläran.

Darwinisterna kan skriva hur många bedrägliga böcker som helst, sylt packade med formler, producera så många falska fossiler som de vill, göra så många demagogiska angrepp på vetenskapliga bevis för skapelsen som de vill, eller sätta affischer upp fulla av fantastiska bilder och presentera dessa som utställningar av evolutionen överallt, men inget av dessa kommer någonsin att ändra det faktum på deras grundläggande nederlag. Det beror på att darwinister inte har kunnat producera en enda förklaring till hur BARA ett protein kom till ATT VARA. Sannolikheten för ett protein, den mest grundläggande byggstenen i allt levande, kommer till stånd av sig själv, är noll, detta är eftersom det måste finnas VÄSENTLIGA proteiner för upp till 100 proteiner redan, i sekvens, i denna region bara för att ett protein ska bildas. Det finns ingen anledning att gå in på underbara detaljer i denna härligt komplexa struktur. Det faktum att ett protein inte kan bildas i avsaknad av andra proteiner har i sig tillräckligt med bevis att riva darwinismen. Men flykten av evolutionisternas erfarenhet i ansiktet av ett enda protein går ännu längre än så.

Dessutom:

  - DNA är en förutsättning för ett enda protein för att bildas
  - DNA kan inte bildas utan protein
  - Protein kan inte formas utan DNA
  - Protein kan inte bildas i avsaknad av protein
  - Protein kan inte bildas i avsaknad av ett av de proteiner som tjänar vid tillverkning av proteiner
  - Protein kan inte bildas utan ribosomer
  - Protein kan inte formas utan RNA
  - Protein kan inte formas utan ATP
  - Protein kan inte formas utan mitokondrier som skall tillverka ATP
  - Protein kan inte formas utan cellkärnan
  - Protein kan inte formas utan cytoplasman
  - Protein kan inte bildas i avsaknad av en enskild organell i cellen
  - Och proteiner är nödvändiga för alla de organeller i cellen att existera och fungera
  - Det finns inget protein utan dessa organeller.

Enkelt uttryckt,

Hela cellen är nödvändigt för att ett protein ska skapas. Det är omöjligt för ett enda protein att bildas i avsaknad av en hel cell, med sin perfekta komplexa struktur vi ser idag, men som vi förstår endast en mycket liten del av.

Evolutionister har varit tvungna att komma med nya scenarier inför dessa fakta. En av dessa är Richard Dawkins och några andra darwinisters påstående om "en spontant replikerad molekyl", vilket är helt befängt och endast är avsedd att bedra. INGEN molekyl i mänsklig cell har förmågan att kopiera sig själv spontant utan HJÄLP AV NÅGON ANNAN molekyl.

Som vi har sett har evolutionsläran drabbats av en fruktansvärd sammanbrott redan från början. Det sätt som darwinister, hjälplösa inför en enda protein, försöker lura människor på frågan om den mångfald av liv på jorden är en tydlig indikation på omfattningen av evolutionens bedrägeri.

 

2 - Evolutionsläran har kollapsat i ansiktet på 350 miljoner fossiler

Darwinisterna begår även bedrägerier när det gäller fossiler. De drar ständigt blå dunster i ögonen på folk med falska övergångsformer de själva tillverkar, med falska bilder och falska modeller och rekonstruktioner. De använder dessa för att sprida sina egna nuvarande tekniker. Men faktum är att inte ens en enda evolutionist någonsin har kunnat hålla upp en fossil och säga: "Vi har fört ett bevis för evolutionen", fram till idag.

Eftersom det inte är möjligt. Inte en enda övergångsform finns. Detta är ett chockerande faktum för människor som har utsatts för den darwinistiska indoktrineringen i många år eftersom darwinistiska publikationer alltid talat om övergångsformer som styrker evolutionen. Men faktum är att inte en enda mellanform har någonsin hittats. Detta är bara ytterligare en av de största lögner fabricerade av darwinister.

Mer än 350 miljoner fossiler har upptäckts hittills. Men inte en enda är en övergångszon av fossil. Varenda en av de fossiler som darwinisterna har hyllat som övergångsformer i allsvenskan har visat sig vara ett bedrägeri. Många av dessa mer än 350 miljoner fossiler som finns, så finns det faktiska exempel som går tillbaka miljontals år, av de livsformer som finns kvar än idag. Med andra ord, de är levande fossiler. Vad de egentligen visar är att levande ting har förblivit oförändrade under miljontals år. Andra fossiler tillhör livsformer som fanns en gång, men har sedan dess blivit utrotade. Fossiler har visat att dessa livsformer besatt en omfattande och imponerande komplexitet hundratals miljoner år sedan. Detta är ett bevis på den omfattande och vetenskapliga kollaps av evolutionsläran.

Det sätt som fossiler motbevisar evolutionen är ett andra kroppsslag mot darwinismen. Varje gren av vetenskapen bekräftar kollapsen av evolutionen. Varje vetenskaplig upptäckt motbevisar evolutionen med ytterligare bevis, på varenda tillfälle. Men eftersom de två bevisen vi koncentrerar oss på här - kollapsen av evolutionen i ansiktet av proteiner och fossiler - är tillräckliga för att misskreditera evolutionen på egen hand, det finns inget särskilt behov av att beakta andra bevis som motbevisar evolutionen. Detta enormt hårda slag har varit tillräcklig för att besegra darwinisterna. Åter igen, kommer olika grundläggande frågor att tas upp i de följande sidorna, främst som en reaktion på evolutionisternas påståenden.

  LEVANDE FOSSILER MOTBEVISAR EVOLUTIONEN OCH DESS LÄRA  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Spekulationer om den fiktiva evolutionen av människan är en viktig del av den darwinistiska bedrägeribekämpningen

Den darwinistiska diktaturen som har ett världsomspännande herravälde som vi nedan i detaljer, med hjälp av inflytelserika darwinistiska medier i det monopol, har varit bl.a. det omfattande bedrägeriet av "ap-mannen" i flera år. Nästan varje ap-fossil som upptäcktes har använts för bedrägerier. Vid varje tillfälle, har de fossila förebådade som bevis för evolutionen har visat sig tillhöra en vanlig apa och har alltså varit tyst indragen. Detta är ett välkänt darwinistiskt bedrägeri. I syfte att betona likheterna mellan människor och apor, har darwinisterna en apa som gör en stor show av olika former av beteenden och förmågor såsom användning av verktyg eller förmågan att lära sig. Syftet är, i sina egna ögon, för att skapa en övertygelse hos personer med liten kunskap om det darwinistiska bedrägeriet som skulle göra att de ser på idén om människor som härstammar från aporna som legitima.

Det är sant att apor och apor har några egenskaper som liknar de egenskaper hos människan. Men detta ändrar inte det faktum att människor, apor och apor är helt olika levande varelser. Med Allahs vilja kommer apor och apor aldrig vara något annat än apor och apor så länge de kommer att fortsätta att existera i denna värld. Oavsett hur mycket de är utbildade så kommer de aldrig att förvandlas till människor med egenskaper såsom förmågan att tänka, uppfatta, tolka, förutse, beter sig intelligent, göra bedömningar, agera på ett planerat och medvetet sätt eller tala. Oavsett hur mycket de upprepar sina ansträngningar, kommer apor och apor aldrig att kunna utforma flygplan, bygga skyskrapor, skriva dikter eller studera människor i laboratoriet. Oavsett hur mycket utbildning de får, kommer de aldrig att kunna utforma ett projekt, eller producera en överlägsen civilisation genom reflektion och planering. Detta beror på att en primat är ett levande väsen med de anatomiska funktioner som gör det så speciellt att den förlänats av Allah, men viktigast, berövade det mänskliga medvetandet, av sinne och själ. Det faktum att den har några förmågor är definitivt inte ett bevis för påståendet om att de är förfäder till människan.

Den själ som Allah hade beviljat som en välsignelse är det som gör människan mänsklig.

Vid dessa påståenden som darwinisterna försökt med försöker de få människor att glömma den största skillnaden mellan människor och apor. Människan är en levande varelse som kan säga "jag", som är medveten om sin egen existens och varför han är skapad, som är kapabel att reflektera över orsaken till hans existens och att göra bedömningar. MÄNNISKOR HAR SJÄL. Därför är människan en levande varelse som är helt annorlunda jämfört med andra livsformer. Jämfört med existensen av själen, anatomiska skillnader och färdigheter har inga särskiljande egenskaper. ÄVEN OM en levande varelse inte liknar en människa i form av fysiskt utseende men ändå har en själ, ÄR DET en människa. Detta är den enda egenskap som gör en människa.

INGA materialistiska förklaringar kan någonsin stå för en medveten varelse som är medveten om sig själv, som säger "jag är." Inget materialistiskt konto kan förklara en förment övergång från en medvetslös livsform och omedveten om sin egen existens i en som äger en själ och som är medveten om dess existens. Det är vad darwinisterna inte vill tala om, och det orsakar stor förtvivlan på dem när de talar om samarbetet som kallas människans evolution och försök att införa en rad falska skallar som bevis för detta. (http://darwinistsdilemma.com)

Därför är alla påståenden om människans evolution så tunga i sin propaganda och darwinistiska publikationer är alla falska. Först och främst skall darwinisterna behöva redogöra för vad som gör människan mänsklig, hur de påverkas av vad de ser och hör, hur de tänker om dessa, hur de använder och besitter känslor som respekt, kärlek och lojalitet, och besitter en själ som ger dem möjlighet att fatta beslut och domar. Men de kan inte ge någon förklaring om detta ämne, och det är omöjligt för dem att göra det. I själva verket hör ursprungs medvetandet, själen och det som gör människan mänsklig, till Allah. Allah har skänkt detta som en välsignelse från sig själv, och på detta sätt har gjort människan annorlunda, som skiljer sig från alla andra livsformer. Det darwinistiska bedrägeriet är mållös och gäckade i denna fråga.

Allah avslöjar i Koranen att Han skapar människan från sin egen själ:

"… som åt allt vad Han skapar ger en fulländad [form]. Först skapar Han människan av lera; därefter låter Han hennes avkomma avlas av en droppe av en oansenlig vätska; därefter formar Han henne och andas in i henne något av Sin ande och skänker henne hörsel och syn samt förmågan att känna och förstå. Men ni visar sällan tacksamhet!" (Surat som-Sajda, 7-9)

 

Slumpmässiga mutationer förstör livet och kan inte producera kompatibla organer med varandra

Darwinisterna hävdar att levande ting utvecklas som ett resultat av slumpens mutationer och att blinda och omedvetna mutationer ger upphov till alla de härliga variationer av liv vi ser på jorden idag.

Detta påstående representerar ett allvarligt logiskt inkonsekvens.

Mutationer är sprickor, försämringar och försvagningar på grund av strålning eller kemiska effekter i DNA kärnan i den levande cellen som innehåller all genetisk information. Nittionio procent av alla mutationer SKADAR organismen medan resterande en procent har noll effekt. Ingen mutation har någonsin observerats göra NYTTA på en organism.

Vidare därtill;

 • Enligt darwinistiska fordringar, måste mutationen producera förändringar som är proportionerliga och förenliga med varandra överallt i kroppen.

  • Till exempel, enligt evolutionist påståenden om ett öra som bildas på höger sida genom mutation, på samma sätt antyder de att slumpmässiga mutationer måste då producerar även en andra, funktionell öra på vänster sida, besatt av samma egenskaper. Städet, kopp och stigbygeln ska ligga perfekt i båda.

  • Slumpmässiga mutationer måste också upprätta koronor ventiler på båda sidor. Enligt darwinistiska påståenden, skulle mutationer producera alla ventiler i perfekt form och exakt rätt plats, vid samma tidpunkt och i samma harmoni.

  • Annars kommer det att finnas en enorm obalans, och resultatet bör synas då märkliga varelser med en upp och ner vänd öra, en annan tand, eller ett öga på näsan och den andra i pannan. Men eftersom det inte finns någon sådan obalans i livet, så innebär det att mutationer måste producera allt i en perfekt symmetrisk och ömsesidigt förenlig form enligt darwinister.

  • Men det faktum att mutationer är 99 % negativa och 1 % ineffektiva gör det omöjligt för dem att kunna producera rationella, harmonisk och symmetrisk organ vid exakt samma tidpunkt.

  • Effekten av mutationer på en vanlig struktur är den, som att skjuta en kulspruta på det. Att slumpmässigt skjuta på ett friskt objekt, då kommer objektet att förstöras. Det faktum att en kula inte har någon effekt, eller förstör en infektion som redan finns i kroppen och därmed botar den, inte ändrar något. Organismen har i alla fall förstörts av de andra 99 kulor som slår det.


Vetenskap är antidarwinistiskt, antiateistiskt

Evolutionsläran är ett vetenskapligt bedrägeri. Under många år har darwinisterna använt vetenskapen för att vilseleda människor över evolutionen. Men vetenskapen är fiende till darwinismen. Vetenskap är mot ateism. VETENSKAP är antikommunistiskt, antimarxistiskt. VETENSKAP förstör marxismen, ateismen och den DARWINISTISKA tanken. Det är vetenskapen som har demolerat darwinismen. Det är vetenskapen som har givit den darwinistiska propagandan det tyngsta slaget. Vetenskapen har besegrat evolutionismens svek som människor har blivit indoktrinerade med i åratal. Vetenskapen har förstört grunden för den ateistiska filosofin. Vetenskap förintar och förstör darwinismen var det än går, varhelst det blir en aktuell fråga och var den än visar sig. Därför representerar VETENSKAP en av de största vedermödor för darwinister.

Det är vetenskapen som har visat att proteiner aldrig kan bildas av en slump.

Det är vetenskapen som har avslöjat den fantastiska världen i cellen, och har visat att detta aldrig kunde helt enkelt ha utvecklats av en slump.

Det är vetenskapen som visar att mer än 350 miljoner fossiler som upptäcks aldrig har utvecklats.

Det är vetenskapen som har visat den komplexitet i levande varelser och visat att dessa aldrig skulle ha kommit till genom evolutionen.

Det är vetenskapen som har visat att det är omöjligt för en livsform att förvandlas till en annan.

Det är vetenskapen som har ställt de härliga fossilen av den kambriska perioden. Därför har vetenskapen själv lämnat alla de bevis för att riva evolutionen, och fortsätter fortfarande att göra det. Alla darwinistiska påståenden har kollapsat inför vetenskapen.

Vetenskapen ger den underbara slutsatsen som helt vederlägger darwinisterna som försöker kamouflera sina lögner genom att säga att vetenskapen inte tjänar religionen "evolution är vetenskap." Det ger också belägg för existensen av Allah den Allsmäktige. Vetenskap är för dem som tror på Allah. Vetenskap är till nytta för sant troende. Detta faktum har blivit som det största mardröm för darwinisterna i det 21:a århundradet.

Gud tvekar inte att framställa en liknelse om en mygga eller något ännu oansenligare. De troende vet att dessa [liknelser] är sanningen, [uppenbarad] av deras Herre, men de som inte vill tro säger: "Vad kan Gud ha velat säga med denna liknelse?" Därmed leder Han många vilse och ger även vägledning åt många; men Han leder ingen vilse utom dem som förhärdats i synd, (Surat al-Baqara, 26)

MÄNNISKOR! Hör på den liknelse, som här framställs [för er]: de som ni anropar i Guds ställe kommer aldrig att kunna skapa [ens] en fluga, även om de förenar [alla sina krafter] för [att åstadkomma] detta. Och om en fluga stjäl något från dem, kan de inte ta det ifrån denna [fluga]. Lika maktlös är den bedjande som den till vilken bönen ställs! (Surat al-Hajj, 73)


Hur kom darwinismen att dominera världen?

Darwinistiska ideologin är ett bedrägeri som helt grundar sig på bedrägeri, så primitivt att hävda att allt liv kom till av en slump. Men trots att den är så fullständigt irrationell, har detta bedrägeri kommit att dominera alla länder i världen, deras regeringar, skolor, universitet, vetenskapliga kretsar, arbetsplatser, tidningar, magasin, radiokanaler och tv-stationer. Det är den darwinistiska diktaturen, en listig och djävulsk struktur, som har orsakat bedrägeri, och som gjort att darwinismen har kommit att dominera världen. Denna listiga diktatur som har varit på jobbet under de senaste 150 åren, har nu dödsryckningar, men dess inflytande kvarstår.


Micheal Reisss, Utbildnings Direktör på British Royal Academy, var hastigt avlägsnat från sitt uppdrag då han föreslog att Skapelsen också bör inkluderas i skolornas läroplan.

Dr. Gavriel Avital, som arbetat på utbildningsdepartementet och varit chef för det vetenskapliga departementet, förflyttades från sitt kontor på grund av skrivna och verbala uttalanden som ifrågasatte evolutionen och dess lära.

Herraväldet över darwinistiska diktaturen bygger på tvång, despotism, hot och förtryck. Det är omöjligt för en professor som motsätter sig evolutionsläran att undervisa i nästan alla universitet i världen. INGEN statsminister i något land kan meddela att han är emot darwinismen. Ingen lärare kan berätta för sina elever att evolutionen är en bluff, och studenter kan inte berätta för sina lärare att de inte tror på evolutionen. Varje professor eller lärare som göra detta kommer omedelbart att avlägsnas från sin post. En elev kommer att misslyckas just i den klassen. Det är omöjligt för en antievolutions MINISTER att stanna kvar i regeringen. Ja, nästan alla åtgärder över hela världen som har det faktum att skapelsen lärs ut vid sidan av utvecklingen i skolan har hittills misslyckats med att göra några framsteg. Välkända tryck organisationer måste bära rapporter om falska fossiler som om de vore bevis på evolutionen. De måste spela sin roll i detta bedrägeri, annars kommer publicerings karriär till ett slut. Det är omöjligt för en forskare eller professor vars yrkesliv har kommit till ett slut som anslutit sig till skapelsen, eller bara som hänvisat till en uppsats om skapelsen, att hitta en annan tjänst. Med all sannolikhet kommer en sådan person att förlora sin vänkrets också. Och det är ju bokstavligen otänkbart för honom att hitta en plats i vetenskapliga kretsar någonsin igen.

Den metod som används är tvång, despotism och hot. På grund av de hot och despotiska politiker som anställda möter av darwinistiska diktaturen kan människor inte öppet uttrycka sitt motstånd mot darwinismen, och har även haft till rollspel, fram till idag. Alla möjliga metoder används för att förhindra avstötning av darwinismen. Annars skulle anhängare av den vidskepliga tro som är darwinismen ha något sätt kvar som man kan hålla denna grundlösa teori stöttas upp. Lögner berättas i höga röster, och det betraktas som ett brott att betrakta dessa som lögner. En teori som påstås vara vetenskaplig när den lanserades, har förvandlats till en i huvudsak vidskepliga dogmatiskt trossystem som inte har något med vetenskap att göra, ett system vars avslag är officiellt och öppet varit blockerad. Det verkligt anmärkningsvärda är hur detta görs ganska uppenbart, med inte några samvetsbetänkligheter alls.

ANDRA PROFESSORER SOM FÖRFLYTTATS PÅ GRUND AV ATT DE FÖRESPRÅKAT VERKLIGHETEN OM SKAPELSEN
   
 

 

Evolutionsteorin, som har tillfogat så många katastrofer över världen, syftar också till att förhindra utvecklingen av vetenskap.

Miljontals dollar IDAG kanaliseras MOT studier som stödjer EVOLUTION. Att studera evolutionen betyder att spendera en förmögenhet att tillverka nya bedrägerier och sprida dessa via pressen. Dessa pengar, som skulle kunna ha använts för vetenskapliga framsteg och framgång inom det medicinska området, vid behandling av cancer till exempel, av Alzheimers sjukdom, eller som kunde ha använts till att rädda miljontals människor från att dö av svält i Afrika, istället tas bort från oskyldiga människor och förslösas på ett bedrägeri.

Evolutionsläran, det största bedrägeriet de senaste 150 åren, har spridit sig över världen och masshypnos har drabbat människor med hjälp av de metoder som den darwinistiska diktaturen använder. Som vi har sett, har darwinismen globalt stöd, inte för att det är vetenskapligt, men eftersom människor tvingas och betingad att tro det, och det är svartsjukt skyddat av darwinistiska diktaturen. Människor får inte luras av det faktum att majoriteten tycks stödja denna teori eftersom vissa av dessa människor är omedvetna om att darwinismen är det största bedrägeriet någonsin, medan andra bara verkar stödja darwinismen ur en rädsla för att förlora sina jobb eller locka fientlig kritik. Den globala herravälde och alla ruttna grundvalar som denna falska teori är den darwinistiska diktatur, till en helt och hållet sataniska systemet, en efter en att förintas. Med Allahs vilja, är evolutionsläran snart fullständigt avskaffat nu och det är bara en tidsfråga och inte alls långt borta.


Atlas of Creation och darwinisterna som förlorade sin tro på sin ideologi

När en person i ett stängt rum berättar att "det är mörkt ute" finns en femtio procents sannolikhet att han kommer att tro det. Men när han ser solen utanför genom en spricka skulle det inte finnas något sätt att övertyga honom om att det är mörkt ute.Anne Brasseur, en Luxemburgisk politiker, lämnade in en rapport till Europeiska kommissionens högkvarter i Strasbourg, plockade upp Atlas of Creation för att visa den till den samlade grupp journalister och fortsatte med att säga:

"Harun Yahya är en muslims, turkisk kreationist. Det här är första volymen. Det finns ytterligare två. Den har skickats ut till Europa. På två olika språk, engelska och franska. Den säger att evolutionsläran är en lögn, att darwinismen är roten till terror, och att den är ansvarig för alla diktaturer på 1900-talet och liknande…"

Darwinisterna är i exakt samma dilemma. I 150 år har darwinisterna begått skamlöst all typer av bedrägerier förklädda till vetenskap. De har aldrig känt den minsta skam för att de övertygat sig om att de kunde lura människor med dessa falska rapporter. Lögnen upprepades med intensiv indoktrinering, visuella effekter och hypnoser, och därmed har den samlat en häpnadsväckande nivå av stöd. Men precis som när allt gick enligt darwinisternas planer, just när människor hamnat i en hypnotisk trans, precis som det var att bli ett brott att förkasta evolutionen, fångade människor plötsligt en glimt av solen. Att solen var boken Atlas of Creation.

Med den plötsliga, globala spridningen av Atlas of Creation var det inte längre möjligt att övertyga människor om att evolutionen existerat. Inte en enda darwinist kunde förneka tusentals levande fossiler som skildras i Atlas of Creation. Dessutom var något av fossilerna i denna fantastiska bok mer än nog för att riva evolutionen och dess teori.

Därför var pressen i Frankrike, en av de bastioner darwinismen, fullständigt livrädd inför Atlas of Creation, och sa saker som, "Den värsta katastrofen i fransk historia", "katastrof har regnat ner från himlen" och "Vår hundratals år av civilisation har kollapsat."

Det darwinistiska Europaparlamentet betraktade denna magnifika bok som det största hindret för undervisningen av evolution, och frågan togs upp i ett tillstånd av panik, hundratals darwinistiska tryck organisationer var tvungna att erkänna de fantastiska globala effekterna av Atlas.


Atlas of Creation bidrog till att stärka alla troende


Herr Oktars globala spridning av det faktum att inte ens ett enda protein kan bildas av en slump och hans bevis, med Atlas of Creation, att miljontals livsformer har aldrig förändrats har varit den mest inflytelserika aktivitet avslutat utvecklingen idag. Tack vare denna enorma framgång har fromma muslimer, kristna och judar kunnat agera fritt och har fått självförtroende. Några fromma troende, som tidigare var butter och besegrade i ansiktet av darwinister och kunde bokstavligen inte delta i någon aktivitet alls, började allt starkare i spåren av detta viktiga arbete. Efter Herr Oktars värdefulla och bestämda aktiviteter som syftar till att eliminera evolutionen, har det blivit möjligt att hålla konferenser som fastställer BEDRÄGLIGT NATUR av evolution och uppmanade människor att tro på Guds Enhet på amerikanska militärbaser, och att förklara detta förhållande på bussar SKRIFTLIG "Gud existerar" på sina sidor att röra sig fritt på gatorna i London.

I kölvattnet av alla dessa viktiga aktiviteter, deltagandet i konferenser om SKAPELSEN av tusentals människor har hållits i Kanada, USA, Schweiz, Belgien, Tyskland, Australien och Nya Zeeland, Frankrike, Danmark, Sverige, Indonesien och Malaysia, Singapore, Dubai och många andra länder, medan TV-stationer och tidningar över hela världen har hänvisat till dessa stora framgångar.

Omedelbart efter denna enorma framgång, förlorade en del darwinister sin tro i denna vidskepliga religion. De hade inte längre kraft att försvara detta bedrägeri de hade begått under så många år, eller att komma med nya lögner. DARWINIST tidskrifter är UTGÅENDE en efter en, inte av ekonomiska skäl, men eftersom de bara har tappat tron, och upphört med publicering och tryck. Världsberömda darwinistiska publikationer som används för att täcka påståenden om några nya bedrägerier eller annan på ett nästan veckovis nu inte att täcka en enda. Darwinistiska propagandan, darwinismens enda källa till styrka, i all tysthet är slut. Darwinisterna som brukade ta evolution upp vid varje tillfälle med hjälp av olika propaganda tekniker har plötsligt tystnat och är ovilliga att vara skamliga längre.

Affischer på Londons bussar som lanserar Atlas of Creation. >>>

KONFERENSER OM VERKLIGHETEN OM SKAPELSEN SOM ÄR BASERADE PÅ ADNAN OKTARS VERK HADE ÅTERVERKAN PÅ STORA VÄRLDS STÄDER.
Schweiz- Lausanne Schweiz- Lausanne
Tyskland- Luenen Frankrike Paris
Medaljen som skänkts till Herr Adnan Oktar som följande efter konferensen som hållits i San Antonios flygbas, USA.

Dörren till frigörelse från gissel darwinismen är alltid öppen.

Alla vidskepliga falska religioner lider en skrämmande och enorm kollaps i den sista tiden som vi lever i, och där Hazrat Mahdi (fred vare med honom) och profeten Jesus (fred vare med honom) kommer att visas. Ingen kan stoppa det kollaps. Detta är lagen av Allah. Denna tid är Allahs vilja att åstadkomma denna stora och omfattande kollaps genom verk av Herr Oktar. Alla de människor som blint trodde på darwinismen kommer snart att bli förvånade över att inse hur de blev lurade, medan darwinister kommer att ångra det falska i vilket läge de befinner sig i. Men det är aldrig för sent, naturligtvis, och kommer till och som ansluter sig sanningen genom att erkänna ett nederlag och misstag är en stor dygd. Därför är alla darwinister som har blivit medvetna om de gissel som darwinismen verkligen är, har naturligtvist möjligheten att rätta till detta fruktansvärda misstag de har ägnat sitt liv åt, så länge de lever på denna jord.